Antikorrupsjon: Fraud Triangle

13 Dec 2020
Atlas-alliansen tar Norads nulltoleranse for korrupsjon på det største alvor. Derfor har vi et kontinuerlig fokus på god økonomistyring i hele verdikjeden. Vårt antikorrupsjonsarbeid er en av pilarene i god økonomistyring, forteller Ole Petersen far økonomiavdelingen.

Antikorrupsjon er et kontinuerlig arbeid. Derfor har vi hatt 1 sak om dette viktige temaet i alle nyhetsbrev denne høsten. Vi skrur opp tempo og planlegger for et enda større fokus i 2021. Vi starter blant annet snart en webinar-serie om antikorrupsjon og denne serien vil fortsette i 2021. Vi arbeider også med et IT-forvaltningssystem, hvor målene blant annet er økt forvaltningsstøtte og redusert risiko.

I dette nyhetsbrevet presenterer vi «Fraud Triangle», fordi vi mennesker påvirkes av ytre og indre forhold. I triangelet vises:

  1. Press, insentiver og motivasjon: Både utenfra og fra oss selv.
  2. Muligheter: I våre verdikjeden kan det være mange svakheter, blant annet fra norsk organisasjon til partner organisasjon og videre til der aktivitetene foregår. God økonomistyring, gode kontroller, god ledelse er noe av det som gir færre muligheter.
  3. Rasjonalisering: Hvordan vi rettferdiggjør våre handlinger

En ansatt som svarer positivt på alle 3 områdene, har økt risiko for å lede eller delta i korrupsjon. Det er høy risiko dersom en ansatt f.eks. har stor personlig gjeld, jobber i en sentral stilling med mange tilganger og svake kontroller og dessuten er misfornøyd eller føler seg forbigått. De fleste ansatte vet at vi kan søke hjelp dersom press/forventingene blir for store, men presset kan bli så stort at vi kan la oss overtale til å gå på akkord med vår integritet. Videre, vet vi ofte at det er galt å utnytte svakheter i systemet og vi vet hvilke handlinger vi ikke kan rettferdiggjøre. En ansatt som vet at det er nei på alle 3 områdene, har lavere risiko for å lede eller delta i korrupsjon. Derfor er det viktig å arbeide med gode holdninger i alt vårt prosjektarbeid.

Oppgave:

  1. Er du enig i de punktene som allerede er skrevet inn i figuren?
  2. Hva mangler?
  3. Hva ville endre seg dersom du tenker deg at du jobber som økonomisjef for lokal partner i Afrika?

Tips dersom du vil lese mer:https://www.bdo.com/index-php/effective-audit-committees-for-nonprofit-organizations/the-whats/what-is-the-audit-committees-role-in-mitigating-the-organizations-risk-and-preventing-fraudulent-activities/the-whats-what-is-the-audit-committees-role-in-the-prevention

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

eighteen − three =