Arbeiderpartiet slår et slag for funksjonshemmede

08 Feb 2021
Nå vil Arbeiderpartiet ha FN-konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter inn i norsk menneskerettighetslov, melder Ivar Kvistum i bladet Handikappnytt (04.02.2021). Daglig leder i Atlas-alliansen, Morten Eriksen, roser beslutningen og mener at det også vil få betydning for det internasjonale inkluderingsarbeidet.

«Arbeiderpartiet vil innlemme FN-konvensjonen om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) i den norske menneskerettighetsloven.» Slik lyder teksten i forslaget til nytt program for neste stortingsperiode for Arbeiderpartiet. Dette har lenge vært et krav fra norske organisasjoner som Norges Handikapforbund og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO).

– Vi gratulerer Arbeiderpartiet med programprosessen og deres fremsynte innstilling, sier daglig leder i Atlas-alliansen Morten Eriksen.

– Arbeiderpartiet har solide politikere som Ann Marit Sæbønes, som i en årrekke har stått i frontlinjen for funksjonshemmedes rettigheter, både ute og hjemme. Vi vil også rose organisasjoner som FFO og Norges Handikapforbund som også har drevet godt påvirkningsarbeid i denne saken.

Eriksen legger til at han håper at denne politiske beslutningen også viser et taktskifte hos Arbeiderpartiet når det gjelder å satse mer offensivt på funksjonshemmede i bistanden.

– Skal vi nå FNs bærekraftsmål så «må alle med», som Arbeiderpartiet selv sier. Vi kommer til å følge opp Arbeiderpartiet på dette området fremover.

Eriksen peker på at CRPD-konvensjonen har to egne kapitler som omhandler internasjonalt samarbeid, artikkel 11 og artikkel 32. Førstnevnte binder signatarstatene til å påse sikring og beskyttelse av personer med funksjonsnedsettelser i risikosituasjoner, inkludert ved væpnet konflikt, humanitære nødssituasjoner og ved naturkatastrofer.

Artikkel 32 omhandler ulike sider ved internasjonalt samarbeid som skal bidra internasjonalt til nasjonal gjennomføring av konvensjonen. Dette innebærer å sikre at internasjonalt samarbeid, inkludert bistand og utviklingsarbeid, skal være inkluderende.

Her er hele formuleringen om CRPD i det endelige programforslaget hos Arbeiderpartiet:

«Arbeiderpartiet vil jobbe for at mennesker med funksjonsnedsettelser skal oppnå sine fulle rettigheter til deltakelse på alle samfunnets arenaer på lik linje med alle andre, ved å sikre at FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) realiseres i alle deler av samfunnet. Vi vil bygge ned samfunnsbarrierer som står i veien for denne realiseringen, og slik bidra til større synliggjøring, likestilling og livskvalitet for denne gruppen.

Arbeiderpartiet vil:

Innlemme FN-konvensjonen om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) i den norske menneskerettighetsloven.»

For mer informasjon se hele artikkelen hos Handikappnytt.

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

15 − fifteen =