Arbeiderpartiet støtter handlingsplanen

20 Mar 2014
Anniken Huitfeldt støtter Atlas-alliansens forslag om handlingsplan som oppfølging av Norges forpliktelser ovenfor funksjonshemmede i norsk bistandsarbeid. En rapport fra Atlas viser at kunnskapen om funksjonshemmede fortsatt er lav blant viktige bistandsaktører, og at andelen til funksjonshemmede av bistandsbudsjettet ikke har økt. Jog Badhador Oli fra Nepal er blind og studerer til å bli lærer. Han har fått støtte fra et rehabiliteringsprogram i regi av Norsk Blindeforbund i Atlas-alliansen og deres partnere i Nepal.

Anniken Huitfeldt, leder av Stortingets utenrikskomité, sier dette i en artikkel om rapporten i l Bistandsaktuelt. Norges forpliktelser er bl.a. nedfelt i policydokumentet Norges internasjonale innsats for rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Den ble undertegnet av tre statsråder etter at Norge ratifiserte FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne.

– Policydokumentet har litt for uklar status til at det blir prioritert på utenriksstasjonene. En handlingsplan vil være betydelig mer forpliktene, og vi vil kunne se hva vi konkret skal oppnå innen en bestemt periode. Vi er derfor svært glade for at Arbeiderpartiet på Stortinget støtter vårt forslag om handlingsplan, og håper at de andre partiene følger etter, sier Morten Eriksen, daglig leder i Atlas-alliansen.

Atlas-alliansen har fått utarbeidet en statusrapport to år etter at Norad publiserte en evaluering om funksjonshemmedes plass i norsk bistand. Norads rapport viste til at funksjonshemmedes andel av bistandsbudsjettet hadde sunket fra 1 % i 2000 til 0,5 % i 2010. Norads rapport kom med en rekke anbefalinger. To år senere er det ikke skjedd mye. Vår rapport viser bl.a. andelen ikke har økt, og at det fortsatt er lav kunnskap om funksjonshemmedes rettigheter i bistandsmiljøet. En runde blant syv ambassader viste at ingen av dem kjente til policydokumentet fra UD. Bare halvparten av bistandsorganisasjonene kjenner til dokumentet.

Les Atlas-alliansens statusrapport.

Les artikkelen i Bistandsaktuelt her:

http://www.bistandsaktuelt.no/nyheter-og-reportasjer/arkiv-nyheter-og-reportasjer/kjenner-ikke-politikk-for-funksjonshemmede