Arendal – verdt en reise

20 Aug 2019
I Disneys verden og i den internasjonale storfilmen Frost, er Arendale et skummelt sted. Det er kaldt og evig vinter. Virkelighetens Arendal, derimot, er både uten en ‘e’, og er politisk hett. Her møtes organisasjoner, politikkere og lobbyister til debatt hvert år i august. Også Atlas-alliansen kjenner sin besøkelsestid.

Vi spør daglig leder i Atlas, Morten Eriksen, om deltagelse på et slikt arrangement er verdt tiden og arbeidet?

  • Jeg er udelt positiv til dette arrangementet. Vi treffer mange folk i bransjen, får oppdatert oss på mange samfunnsspørsmål, og får dessuten politikerne i tale.

Og hva deltok så Atlas-alliansen på i år, lurer vi på?

  • Jo, vi arrangerte en panelsamtale, for belyse regjeringens ønsker om å styrke innsatsen for marginaliserte grupper i bistanden. Det er faktisk noe av det mest gledelige vi har sett de siste årene: Norge har tatt innover seg at for å kunne realisere FNs bærekraftsmål, så må de som er bakerst i køen rykke fremover. Regjeringen vil utarbeide en strategi for å sikre at marginaliserte grupper, som tros- og livsynsminoriteter, LHBTIQ-personer, og mennesker med nedsatt funksjonsevne blir hensyntatt i relevante satsinger.

En aktiv utviklingsminister

Dette høres unektelig ut som en sak etter Atlas-alliansens smak. Utviklingsministeren fikk CMI i Bergen til å lage en rapport om kunnskapsgrunnlaget for en slik strategi. Den foreligger nå, med den klingende tittelen Gendercide and marginalisation. An initial review of the knowledge base (Magnus Hatlebakk, Ottar Mæstad, Kari Telle, Liv Tønnessen, Vibeke Wang).

For å spre noe av rapportenes funn, gjennomførte derfor Atlas-alliansen en debatt mellom nevnte Eriksen, utviklingsminister Dag Inge Ulstein, forsker Ottar Mæstad fra Christian Michelsens Institutt i Bergen og internasjonal rådgiver Catharina Bu fra tankesmien Agenda.

  • Det ble en spennende utveksling av tanker og synspunkter på hvordan vi definerer funksjonshemming, hvordan vi teller og hvordan vi skal gå frem for å endre situasjonen til det bedre, forteller Eriksen.

Hvem er funksjonshemmet?

 Den store globale rapporten fra Verdens Helseorganisasjon fra 2011 sier at ca 15 prosent av verdens befolkning lever med en eller annen form for funksjonsnedsettelse. Nye måter å spørre på, som gjennom det som kalles the Washington Group, gir enkelte ganger og for enkelte land, andre tall. Bør vi skille mellom mild form for funksjonsnedsettelse og en mer gjennomgripende form, spurte CMIs Mæstad, under debatten.

 

Rapporten konkluderer med at det er på utdanningsområdet funksjonshemmede kommer dårligst ut. Her kan paradoksalt nok også den laudable økte skolesatsingen vi ser i verden i dag, ha ført til flere som også faller utenfor skolegangen. Her vil frafall grunnet funksjonshemning telle mer enn frafall grunnet andre ulikhetskategorier, slik som kjønn, bosted på landsbygda og lav økonomisk status.

Gode råd på veien

På basis av tidlige rapporter, blant annet fra Verdens Helseorganisasjon og forskningsstiftelsen FAFO om (manglende) inkluderende utdanning, gir Morten Eriksen følgende råd med på veien, frem mot en endelig strategi for marginaliserte grupper:

  • Inkludering og likestilling må gjennomsyre alt norsk utviklingssamarbeidet. Som et første skritt må det være et mål at den norske utdanningssatsingen innen 2021 skal være fullt inkluderende, og at dette er sporbart i alle tiltak og i alle kanaler for bistand. Og det same må gjelde for i all innsats for kvinner og likestilling. Det skal inkludere funksjonshemmedes interesser – innsatsen må være sporbar i alle tiltak og kanaler innen 2021.

I tillegg etterspør Eriksen at inkludering av funksjonshemmede må være en sentral del av Norads nye kunnskapsbank.

I lys av en spennende diskusjon og utveksling av ideer og synspunkter, synes det klart at Arendal har vært verdt en reise.

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

18 − 15 =