Arendalsuka: Inkluderende bistand på politisk dagsorden

07 Jul 2021
- Det er et stort tankekors at norsk utviklingspolitikk og bistand ikke er inkluderende. Vi inviterer til debatt med utviklingsminister Dag Inge Ulstein, politiske partier og humanitære organisasjoner under årets Arendalsuke, sier daglig leder i Atlas-alliansen Morten Eriksen.

Tekst: Ingunn Larsen   Foto: Håkon Dagestad, Lederne

– På tross av enigheten om FNs Bærekraftsmål er tuftet på at ingen skal utelates, så skjer dette i høyeste grad både i norsk og internasjonal bistand. Vi i Atlas-alliansen har som mål at Norge skal bli en leder internasjonalt på inkluderende utvikling, og vi ønsker alle som er interessert i bistandsarbeid, menneskerettigheter, globalisering og inkludering velkommen til to politiske debatter i Arendal. Dette er en fin mulighet for oss til å treffe politikere i valgkamp som kanskje er mer lydhøre for funksjonshemmedes rettigheter enn de kan virke til vanlig. Ikke minst gleder vi oss til å møte representanter for andre organisasjoner, slik at vi sammen kan bli enda sterkere. Sammen skal vi få til et løft for inkluderende utvikling i to spennende debatter, lover Eriksen.

Atlas-alliansens to debattmøter på Arendalsuka:

1. «Inclusive aid for all? Global Disability Summit – the new gamechanger!»

Tid: onsdag 18. august kl 13.00 – 13.50
Sted: Kulturkammeret, Nedre Tyvholmsvei 6, Arendal sentrum

Denne politiske debatten omhandler de underliggende målsettingene for norsk bistand og

inkludering av funksjonshemmede. Vi diskuterer hva vi bør forvente oss av – og stille krav om – under det internasjonale eventet «Global Disability Summit» som Norge blir vertskap for i 2022.

Panel

I panelet møter du utviklingsminister Dag Inge Ulstein (KrF), generalsekretær Dagfinn Høybråten i Kirkens Nødhjelp, generalsekretær Birgit Philipsen i Adra Norge, konstituert generalsekretær Titus Tenga i Strømmestiftelsen og daglig leder Morten Eriksen i Atlas-alliansen.
Møteleder: Gagan Chhabra, Prosjektleder inkludering i Atlas-alliansen.

 

2. «The forgotten people – Making humanitarian aid inclusive for persons with disabilities”

Tid: torsdag 19. august kl 15.00 – 15.50
Sted: Madame Reiersen, Nedre Thyholmsvei 3, Arendal sentrum

Bistand under humanitære kriser – hvordan kan den blir mer inkluderende? Hvordan kan vi påvirke humanitære organisasjoner til å arbeide frem inkluderende humanitære strategier; samt sikre at myndigheter i alle nødhjelpsbevilgninger setter vilkår om inkludering.

I panelet:

Nora Ingdal – Programme Director in Save the Children Norway

Nina Brattvoll – Head of Humanitarian Action at CARITAS

Silje Rygland, Programme director at Plan Norge

Morten Eriksen, Executive Director of the Atlas Alliance

Ikke bekreftet deltaker: Ayla Lillevik, head of office at the political party MDG

Møteleder: Gagan Chhabra, Prosjektleder inkludering i Atlas-alliansen.

Alle norske humanitære organisasjoner som opererer i krise-, konflikt- og i krigssituasjoner, må sette seg inn i de nye IASC Guidelines on Inclusion of Persons with Disabilities in Humanitarian Action. Det må settes av midler til baselinestudier slik at involverte organisasjonene har kunnskap og kompetanse til å omsette teori til praksis. Studier og rapporter peker allikevel på at mennesker med funksjonsnedsettelser stadig kommer bakerst i køen når det gjelder nødhjelp i krigs- og krisesituasjoner. Sånn kan vi ikke ha det i 2021! Noe må gjøres, – sterkere krav må stilles til humanitære aktører!

Ingen skal utelates

Fokuset på inkluderende utvikling har aldri vært større, og FNs bærekraftsmål slår fast at ingen skal utelates er det bærende prinsippet bak målene. Allikevel er vi langt fra i mål.

Stigmatisering, utelukkelse og den generelle situasjonen for personer med funksjonsnedsettelser er enda vanskeligere enn før på grunn av underliggende fordommer, og koronapandemien.  I tillegg viser den siste evalueringen av norsk bistand til inkluderende utviklingen at det er store mangler.

Velkommen til Atlas-alliansens debatter på Arendalsuka, eller se våre livestreamede sendinger.

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 + thirteen =