Arnt Holte valgt ut til Høynivåforum i FN 13. juli

06 Jul 2017
Hvordan kan teknologien hjelpe blinde og svaksynte? Høynivåforumet skal rapportere på gjennomføringen av FNs bærekraftsmål. Arnt Holte er invitert som en av ekspertene som forteller om hva som skjer og hva som bør gjøres for å nå mål 9 – om teknologi og innovasjon.  

Til høynivåforumet møter også kjente navn som økonomen Jeffrey Sachs og FNs generalsekretær Antonio Guterres.

Nåløye for å komme med

Arnt Holte deltar som representant for frivillige organisasjoner i konferansen, og er blitt plukket ut blant 150 kandidater. Holte er tidligere president i Verdens Blindeunion, og er nå generalsekretær i Norges Blindeforbund. Han er også styreleder i Atlas-alliansen.

Bærekraftsmål nr 9 sier at verden skal bygge solid infrastruktur, fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og bidra til innovasjon.  Arnt Holte kan mye om hvordan teknologien kan hjelpe funksjonshemmede. Han er selv flittig bruker av verktøy for blinde og svaksynte, som gir ham mulighet til å fungere som synshemmet. Han skriver, leser, leder møter og kommenterer på sosiale medier. Blant annet. Men han er også en kjent forkjemper for at teknologien skal komme blinde og svaksynte til gode i utviklingsland.

Teknologi som kommer funksjonshemmede til gode

– Vi i Atlas-alliansen og Blindeforbundet jobber hardt for at skoler i fattige land skal ha god tilgang til braillemaskiner og skolebøker i punktskrift. Dette koster penger, men er samtidig ikke til å komme utenom hvis ungene skal lære seg å lese og skrive. Samtidig ser vi at teknologien gjør kvantesprang, og det blir nå mer og mer vanlig å få universell tilpasning på mainstream-programmer til pc og mobil. Holte mener at det er vesentlig bedre enn slik det har fungert før, da programmer for blinde og svaksynte – og andre funksjonsnedsettelser ofte ble utviklet parallelt. – Det ble ofte dyre løsninger – og ikke alltid like gode. Når smarttelefoner blir stadig mer allemannseie i mange fattige land, åpner det seg helt nye muligheter også der, forteller Arnt Holte.

Målet for sesjonen for bærekraftsmål 9 er å drøfte hvordan en kan nå målet og definere effektive tiltak som kan gjennomføres i de neste årene. Møtet vil få belyst gode eksempler på koordinering mellom utvikling, infrastruktur, industrialisering, forskning og teknologi.

– Men ikke minst må vi definere hva som virker hvor og hva som gjenstår. Og det er mye, fastslår Arnt Holte.

 Blindeforbundet har for tiden ute en morsom reklamefilm hvor Trygve Slagsvold Vedum, leder i Senterpartiet, får crash-kurs av en blind (ypperlig spilt av avdelingsleder Sverre Fuglerud i Blindeforbundet) om hvordan han kan bruke iphonen sin selv om skjermen er svart. Se filmen her: https://www.blindeforbundet.no/kampanjer/synshemmedes-aksjonsuke-2017

 

—————————————————————————-

For mer informasjon, kontakt Arnt Holte, mobil 901 90 732 eller Sverre Fuglerud (990 03 662, epost: sverre.fuglerud@blindeforbundet.no)

 

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 × three =