Atlas-alliansen ønsker større handlekraft fra politikerne

26 Jun 2014
Funksjonshemmedes rett til utdanning var tema for siste ukes ”Global Action Week” i regi av Global Campaign for Education. I den anledning holdt Atlas-alliansen konferanse om betydningen av inkluderende skole, med mål om å øke kunnskap om temaet og diskutere tiltak for norske bistandsorganisasjoner.

Global Action Week

Funksjonshemmedes rett til utdanning var tema for siste ukes ”Global Action Week” i regi av Global Campaign for Education. I den anledning holdt Atlas-alliansen konferanse om betydningen av inkluderende skole, med mål om å øke kunnskap om temaet og diskutere tiltak for norske bistandsorganisasjoner.

 

Minister for funksjonshemmede og eldre i Malawi, Rachel Kachaje, i samtale med prof. Roy McConkey.

Debatten viste til at det var stor enighet om at funksjonshemmede trenger mer plass i norsk utviklingspolitikk:

– Vi trenger større oversikt over omfanget av funksjonshemmedes utdanningssituasjon i sør. Få frem tall og fakta vi kan jobbe videre med. Vi trenger også å satse på holdningsendring og ansvarliggjøre myndighetene, mener Paul Fife fra NORAD.

Selv om politikerne var enige om at funksjonshemmede må inkluderes i norsk utviklingspolitikk, var de ikke like villige til å love å få plass en handlingsplan for å følge det opp, som Atlas-alliansen har bedt om flere ganger.

 

Til stede under paneldiskusjonen stilte fra venstre, Gry larsen (A), Arnt Holte Atlas-alliansen, Sylvi Graham, H, Bård Vegar Solhjell, SV, Tord Hustveit, Unge Venstre, Ivar Stokkereit, UNICEF, og Paul Fife, NORAD

Arnt Holte, assisterende generalsekretær i Norges Blindeforbund og styreleder i Atlas-alliansen, mener dette viser myndighetenes prioritering på området, og tviler på om politikernes engasjement er reelt.

– Når spørsmålet om handlingsplan kommer opp, kvier politikerne seg. Det er fordi en handlingsplan vil vise til resultater.

– Vi hører mye om NATO for tiden. Jeg bruker navnet også, men med et annet innhold: No Action Talk Only. Nå er det på tide å gå fra prat til praksis, si er Holte.

 

Investere i funksjonshemmede

Statssekretær Hans Brattskar åpnet konferansen med et innlegg som forklarte viktigheten av lik utdanningsmulighet for alle.

”Investering i utdanning for alle er en viktig del av kampen mot fattigdom, og er avgjørende for menneskers verdighet. Likestilling i utdanning er en nøkkel til økonomisk vekst, og anstendig arbeid. Investering i utdanning, hvis det gjøres riktig, er en av de beste investeringene vi kan gjøre. Det er spesielt viktig for de mest marginaliserte og utsatte barn og unge. Barn med nedsatt funksjonsevne har en tendens til å være overrepresentert i denne gruppen”.

 

Positivt overrasket over norske politikere

Professor og forfatter av boken ” Inclusive education in low-income contries”, Roy McConkey holdt foredrag om metoder for inkluderende skole for en interessert forsamling. Han er positivt overasket over engasjementet blant politikere i Norge.

– Jeg liker at den sosiale tankegangen står sterkt i Skandinavia i forhold resten av verden. Det fører til at politikere engasjerer seg, og det er utrolig viktig. Nå blir det bare spennende å se om de holder ord.

 

Dr. Susie Miles foredrar om hvilke gevinster inkluderende utdanning er, både for den enkelte og for samfunnet. Alle foto: Nina Fossli Eliasson

Han påpeker at vi har kommet et stykke på vei i kampen for funksjonshemmedes rettigheter, men at det er fortsatt lang vei å gå.

– Det viktigste er en holdningsendring. Hele samfunnet drar nytte av tilrettelegging for funksjonshemmede. Vi må fremme at vi ikke hjelper ”dem”, men vi styrker ”oss” som samfunn.

Boken hans tar for seg forskjellige fremgangsmåter for å forandre hvordan samfunnet behandler funksjonshemmede.

– Det er fire strategier som er essensielle for å sette i gang en forandringsprosess i samfunnet: Motivere skoler, myndiggjøre foreldre, mobilisere lokalsamfunnet og lære opp fagfolk.

– Utdanning er viktig for å skape selvstendighet, men dette er ikke alt. Som for alle andre mennesker er det viktig å bli respektert, og føle at en blir sett og hørt. Få seg venner. Derfor er det også viktig at utdanningen også legger opp til at funksjonshemmede kan være med på aktiviteter. Dette skaper trygghet slik at en kan utvikle sin egen identitet og etablere selvstendighet.

 

Faktaboks

  • Mindre enn 0,5 prosent av det norske bistandsbudsjettet går til funksjonshemmedes rettigheter
  • 15 prosent av verdens befolkning er mennesker med funksjonsnedsettelse, dette utgjør omlag en milliard mennesker
  • 57 millioner barn står utenfor skolen. En regner med at inntil 40 prosent er barn med funksjonshemning

Av Nina Fossli Eliasson

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

19 − 2 =