Atlas-alliansen vant pris for god formidling

17 Jan 2017
Bistandsrelatert stoff er ofte mest interessant for menigheten. Men ikke alltid. Torsdag 12. januar fikk Stine Hellum Braathen, forsker ved SINTEF Teknologi og Samfunn og daglig leder i Atlas-alliansen, Morten Eriksen, heder og ære. En kronikk om "Snåsamenn i Afrika" har blitt lagt merke til.

(Denne saken ligger også på http://global.no/nyheter/pris-for-god-formidling )

Norsk Forum for Global Helseforskning deler ut priser for beste kronikker/essays knyttet til global helseforskning. For 2016 fikk SINTEF og Atlas-alliansen delt 2. plass for sin kronikk Snåsamenn – hjemme og ute. (http://www.dagbladet.no/kultur/snasamenn—hjemme-og-ute/60144694).

Prisen er på 5000 NOK, og pengebeløpet er ikke det viktigste. Det interessante er formidlingsbiten. Å skrive engasjert om bistand og utvikling på en måte som er relevant både i nord og i sør er ikke alltid like lett.

Kronikken ble tildelt prisen fordi den på et levende vis tar for seg hvordan mental helse fortsatt er et neglisjert og stigmatisert område av samfunnshelsen, lokalt og globalt. Den viser imidlertid også hvor viktig varme hender og et lyttende nærvær er for den som plages av ulike former for mentale lidelser.

Her hjemme har den omtalte Snåsamannen åpnet manges øyne, og sosialmedisiner Per Fugelli er også en viktig stemme i debatten. Og merkelig nok er befolkningens psykiske helse blant de minst systematisk utnyttede ressursene, men med det største utviklingspotensialet, ifølge Norads rapport om psykisk helse som global utfordring (2014). Rapporten sier det er stort behov for helseanalyse, forskning, kapasitetsbygging og kunnskapsbasert rådgivning for å styrke landenes mentale kapital.

For mer informasjon om problemstillingen, kan data og ideer fra Stine Hellum Braathens doktorgrad lastes ned her: http://scholar.sun.ac.za/handle/10019.1/100234), og en artikkel basert på den samme doktorgraden, her: http://inthealth.oxfordjournals.org/content/5/1/38.full.pdf+html

Pengene er likevel kjærkomne og prisvinnerne gir premien sin til deres felles prosjektpartner SAFOD ( Southern Africa Federation of the Disabled) og deres ungdomsprosjekt i Botswana.

Foto: Stine Hellum Braathen.

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 × 3 =