Atlas-alliansens høringsinnspill til Stortingsmelding 25 (2013-2014) Utdanning for Utvikling

26 Sep 2014
Atlas-alliansen synes det er gledelig og svært viktig at Stortingsmeldingen om utdanning gir en god situasjonsbeskrivelse av funksjonshemmedes manglende tilgang på utdanning. Blant annet viser meldingen til at 1/3 av alle barn utenfor skolen har funksjonsnedsettelser. Meldingen er imidlertid noe uklar og lite konkret på gjennomføring i praksis.

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 + fourteen =