Atlas-alliansens innspill til Regjeringens Stortingsmelding om Norges internasjonale arbeid med menneskerettighetene

04 Mar 2014
Mennesker med funksjonsnedsettelser opplever i stor grad å være usynlige og ekskludert i samfunnet. Funksjonsnedsettelsen har ofte vært forbundet med skam, undertrykkelse og ikke minst diskriminering som igjen påvirker holdninger til individer med funksjonsnedsettelser. Funksjonshemmede ses dermed ikke alltid på som mennesker med selvstendige rettigheter, men personer som må hjelpes.

Les innspillet her: Atlas alliansens innspill til St.meld om MR- 2014


Bildet ovenfor er et eksempelbilde som representerer en av mange personer med funksjonshemninger og redusert mulighet til arbeid. Eforina Chevula er tretti år. Da hun var seks fikk hun plutselig en alvorlig hodepine og foten startet å hovne opp. Sykehuset sa de ikke kunne forstå hva som feilte henne. Hun følte at det var noe overnaturlig. På sykehuset mentet de det bare var å amputere benet. Hun mener at benprotesen hennes er vanskelig å bruke da den ikke er tilpasset henne. Hun kan ikke utføre tungt arbeid.

 

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

seven − two =