Avmålt begeistret for Oljefondets forventninger

11 Feb 2016
Norske frivillige organisasjoner har fått gjennomslag for at Oljefondet skal stille tydelige krav om respekt for menneskerettighetene. Krasse kritikere har nå en god tone med forvalterne av Norges oljeformue, skriver Bistandsaktuelt. Morten Eriksen i Atlas-alliansen gratulerer organisasjonene med gjennomslag for menneskerettigheter generelt, men er ikke imponert over oppmerksomheten som funksjonshemmede blir viet i Norges banks forventningsdokument, om hvordan selskapene skal respektere menneskerettighetene.

Morten Eriksen er klar på at det er gjort en viktig innsats for at Oljefondet skal stille strengere krav til at menneskerettighetene blir respektert. -Men vi er skuffet over at de ikke nevner grupper som en særlig trenger å ta hensyn til. Noen sier ingen nevnt, ingen glemt. Vår erfaring er det motsatte. Hvis ikke funksjonshemmede nevnes eksplisitt, blir de ikke tatt med, sier Eriksen.

CRPD må med!

Norges bank skriver i sin innledning til dokumentet: Som finansiell investor forventer Norges Bank Investment Management at selskaper respekterer menneskerettighetene og tar hensyn til menneskerettigheter i sin virksomhet. Dokumentet nevner internasjonale konvensjoner som FNs menneskerettighetskonvensjon og ILO-konvensjonen som legger begrensninger på barnearbeid. Dette er ikke nok, mener Morten Eriksen. – En viktig oppfølging er FN-konvensjonen for rettigheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne – CRPD. Den fremhever betydningen av at samfunnet viser ansvar og inkluderer funksjonshemmede. Dette gjelder ikke minst at arbeidsgivere legger til rette for at også folk med funksjonsnedsettelse skal få brukt sine evner, ha en inntekt og være til nytte i samfunnet, sier Eriksen.

FNs nye bærekrafts- og utviklingsmål er viktig rammeverk

De nye bærekraftsmålene (Sustainable Development Goals) ble vedtatt høsten 2015. De er ikke juridisk bindende for landene, men er et viktig globalt politisk rammeverk. – De er veldig tydelige på at funksjonshemmede og andre sårbare grupper må inkluderes fullt ut hvis en skal bli kvitt fattigdom. Målene uttrykker også store forventninger til næringslivets innsats for at verdenssamfunnet skal nå målene, forteller Morten Eriksen. – Ojefondet må derfor se nøye på disse målene, og inkludere funksjonshemmede og andre svake grupper i sine krav og forventninger.

– Vi forventer at også Børge Brende og regjeringen krever dette, siden de også er svært opptatt av å få med næringslivet i utviklingsarbeidet. Da må de stilles krav til som andre bistandsmottakere om at funksjonshemmede må inkluderes, avslutter Morten Eriksen.

 

 

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

fourteen + three =