Banebrytende forskning på utviklingsarbeid i Uganda

26 Jun 2014
Ny studie viser store forskjeller mellom funksjonshemmede i urbane og rurale strøk i Uganda. Resultatene er svært viktige for videreutviklig av prosjektene og for å definere fremtidige satsningsområder.

Spare- og låneprosjektet er finansiert av Norges Handikapforbund (NHF) via Atlas-alliansen, og viser svært lovende resultater.

Unike lab-eksperimenter

Det er Norges Handelshøyskole som gjennomfører studiene i samarbeid med NHF. Den første studien ble gjort i 2010, og var lab-eksperimenter på unge mennesker med og uten funksjonshemning. Undersøkelse viste store forskjeller mellom funksjonshemmede i byen og på landsbygda. Funksjonshemmede som kom fra byen var mer selvbevisste og selvsikre, mens de som bodde på landsbygda viste mindre selvsikkerhet når de blir minnet på sin funksjonsnedsettelse. Lab-eksperimentene antas å være de første i sitt slag blant funksjonshemmede i utviklingsland.

Identitet og holdninger gir betydning for programutviklingen
Sosial identitet, dvs. hvordan en gruppe ser på seg selv, anses å ha stor betydning for individuelle prestasjoner og preferanser. Fordommer og lav selvfølelse kan være uoverkommelige barrierer for at mennesker med nedsatt funksjonsevne skal bli inkludert i samfunnet og få bedret sine levekår. – Et sentralt spørsmål å få avdekket, er om funksjonshemmede mangler motivasjon på grunn av sin funksjonshemning, sier prosjektleder Kjetil Bjorvatn fra NHH. – Dette kan ha betydning for hvilken strategi en velger i utformingen av utviklingsarbeidet. Er folk demotivert pga fordommer, må de først motiveres. Har funksjonshemmede derimot en helt grei selvfølelse, kan utviklingsarbeidet fokusere på verktøy, opplæring og involvering, forklarer han.

Forskningen gir informasjon og innspill til Atlas-alliansens organisasjoner og lokale programpartnere, og bidrar til økt oppmerksomhet omkring forskning på funksjonshemning, melder prosjektdeltakerne fra Handelshøyskolen og NHF.

Vitenskapelig dokumentasjon på spare- og låneprosjektet «We Can Manage»
Erfaringene fra det første prosjektet blir nå brukt i et nytt prosjekt hvor Norges Handelshøyskole skal undersøke effekten av at funksjonshemmede deltar i spare- og lånegrupper, som NHF har bidratt til å etablere i Manawfa-distriktet i Uganda.  Lokal partner er NUDIPU, en paraplyorganisasjon for funksjonshemmedes organisasjoner i Uganda. Ordningen går ut på at man etablerer grupper av personer både med og uten funksjonsnedsettelser (kvinner og funksjonshemmede skal være i flertall) som går sammen om å spare en sum ukentlig. Etter en stund kan de låne penger fra gruppen for å kjøpe seg husdyr eller dyrket land, og de kan betale skoleavgifter og skoleuniformer og sende barna sine på skolen. Prosjektet viser svært lovende resultater så langt, og det vil nå bli vitenskapelig evaluert.

– Prosjektet ser så lovende ut at vi vil ha dokumentert den reelle effekten i lokalsamfunnene der prosjektene er implementert.  Vi vil da utvide prosjektet både i Uganda og til andre land, sier Kristin Iversen, leder for prosjektet i NHF.

NHH er foreløpig i startfasen av forskningsprosjektet på spare- og lånegruppene.  I alt 1900 innbyggere fra 60 landsbyer ble intervjuet sommeren 2013. I etterkant har prosjektet blitt introdusert i 30 av landsbyene. De resterende 30 blir introdusert et år etter det igjen. I 2015 vil de få de første indikasjonene på en eventuell effekt av prosjektet ved å sammenligne landsbyene. – Vi vil særlig se på økonomiske indikatorer – har de fått det bedre med denne ordningen? Ellers er også ikke-kognitive funn viktig, som selvtillit og lykkefølelse. Endelig blir det interessant å se om deltakelsen i spare- og lånegruppene har endret folks holdning til kvinner og funksjonshemmede i landsbyene, forteller Kjetil Bjorvatn.

Morten Eriksen, daglig leder i Atlas-alliansen er svært spent på resultatene. – Erfaringene i Uganda tilsier at «We Can Manage» er en god og bærekraftig modell som har forbedret livet til tusenvis av personer med funksjonsnedsettelse allerede. Funnene fra forskningsprosjektet forventes å kunne ha stor betydning for hvordan en utformer prosjekter for inkludering av funksjonshemmede og hvordan en øker utviklingsmulighetene for mennesker med nedsatt funksjonsevne, sier han.


Funksjonshemning, sosial identitet og myter: Om lab-eksperimentene i Uganda
NHH gjorde en rekke psykologiske lab-eksperimenter i Uganda, med formål å undersøke effekten av sosial identitet for funksjonshemmede i et utviklingsland. Resultatene har inngått i to masteroppgaver ved NHH og skal publiseres i et internasjonalt fagtidsskrift. Funksjonshemmede og ikke-funksjonshemmede fra by og landsbygd deltok i eksperimentet. Eksperimentene benytter seg av priming – dvs. at det gis signaler om sosial bakgrunn for å få frem sosiale normer, bevisst eller ubevisst, og dermed vippe atferd i retning av normen.

NHH fant at det å prime deltakerne ved å minne dem på sin funksjonsnedsettelse har overraskende og store virkninger på funksjonshemmede. De som kom fra byen reagerte ved å få økt selvtillit, mens de fra landsbygda reagert tvert om: de fikk lavere selvtillit. Studien viste også fordomsfulle holdninger til funksjonshemmede hos de som ikke har en form for funksjonsnedsettelse.

Spørreskjemaet fylles ut. Foto: NHH


For mer informasjon, kontakt:

Kristin Iversen i Norges Handikapforbund
E-post: kristin.iversen@nhf.no

Kjetil Bjorvatn
E-post: kjetil.bjorvatn@nhh.no

Anne Nyeggen i Atlas-alliansen
E-post: anne@atlas-alliansen.no