Blir det nok nå?

04 Jun 2020
Nei, det handler ikke om TV-aksjonen. Når dette skrives vet jeg ikke om vi har fått den eller ei. Det handler heller ikke om TOFI 1 eller 2 eller om rammeavtalen. Eller om bingo- eller lotteriinntekter. Dvs det handler rett og slett ikke om penger!

Spørsmålet er: Blir det for mye informasjon nå? Vi starter opp igjen med jevnlige nyhetsbrev både internt – dvs til Atlas-organisasjonene – og eksternt – til Atlas, TOFI, Norad og U D. Med jevne mellomrom lander det fra nå av et hyggelig nyhetsbrev enten på norsk eller engelsk i postkassen. Det kommer mandag morgen og kan leses til den første kaffekoppen på kontoret. Eller til den tredje i heimen.

Blir det ikke for mye informasjon? Drukner vi ikke i informasjon? Jo, på mange områder gjør vi det. Samtidig er det et uttalt ønske fra organisasjonsgruppen utgått fra BU at sekretariatet bør informere bedre og mer systematisk. Det kommer mye fra sekretariatet og da er det lett å miste oversikten og helheten, spesielt for de mange nye. Med nyhetsbrevet vil vi forsøke å holde på helheten og reflektere det som vi mener må være «allmennkunnskap» og felles kunnskap for å bygge en god og åpen kultur samt samarbeid som gjør oss bedre. En kultur som inkluderer og som sikrer at alle er best mulig orientert om viktige enkeltsaker, prosesser og beslutninger.

For nå er vi mange som trekker lasset sammen i Atlas-samarbeidet, og det er mange nye. Antakelig blir det flere også gjennom TOFI 2. Da er det enda viktigere å bygge gode relasjoner, styrke felles kompetanse og fremme en kultur av åpenhet og inkludering

Om det skal hete NB – NyhetsBrevet – eller MM – Mandag morgen – det har vi ikke bestemt. Men at det er behov er helt åpenbart. Og at vi skal gjøre vårt beste for at annenhver mandag morgen blir en enda bedre start på arbeidsuken!

Hilsen Morten

PS: Redaksjonen tar gjerne imot tips og ideer til saker.

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

11 − three =