Bravo! Bistand til funksjonshemmede løftes i statsbudsjettet

07 Oct 2019
- Årets forslag til statsbudsjett er svært positivt for våre hjertesaker. Det signaliseres enda en økning i bistanden til funksjonshemmede, sier daglig leder i Atlas-alliansen, Morten Eriksen.

Etter at det kom 100 nye millioner til funksjonshemmede i bistanden på statsbudsjettet for 2019 vil funksjonshemmedes utdanning prioriteres med nye 60 millioner fra 2020.

I sin pressemelding til budsjettet sier utviklingsministeren følgende: «Dersom verden skal nå bærekraftsmålene innen 2030, kan ingen utelates. Dette forutsetter nytenking, politisk vilje og gjenomføringskraft. Det krever at vi setter de svakest stilte først».

  • Det er veldig gledelig at Regjeringen også i 2020 øker bistanden til funksjonshemmede. Dette kommer etter en solid økning i 2019 så vi er veldig fornøyde sier Morten Eriksen.

Det opprettes en egen budsjettpost for sårbare grupper i bistanden. Fra denne posten på 466 millioner går 260 millioner til funksjonshemmede. Dette kommer i tillegg til bistand til funksjonshemmede over en rekke andre budsjettposter. Noen total oversikt over bistanden til funksjonshemmede kommer ikke frem i budsjettet.

Det går ellers frem fra innstillingen at Verdensbanken får mye skrytt for sitt aktivere engasjement for funksjonshemmede. Verdensbanken har trappet opp fokuset på «human kapital», og etablerte i 2018 sin nye «Human Capital Index», som et virkemiddel for å oppnå økte investeringer i befolkningens utdanning, helse og ernæring. I 2018 lanserte Verdensbanken et veikart for inkludering av personer med funksjonsnedsettelse. Banken annonserte også ti forpliktelser for inkludering av funksjonshemmede på områder som utdanning, digital utvikling, datainnsamling, kjønn, gjenoppbygging etter katastrofe, transport, investeringer i privat sektor og sosial beskyttelse.

På Utdanningssiden blir derfor Verdensbankfondet Inclusive Education Initiative en hovdepartner, slik Norge bebudet under Disability Summit i 2018.

  • Vi er positive til at Norge følger opp på sine løfter fra London. Nå er det viktig å følge pengene fra Oslo og ut i felt. Verdensbanken må vise at vår tillitt til dem er tuftet på at de leverer, sier Eriksen.

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

16 − 10 =