Covid-19 tvinger frem nytenkning

13 Sep 2020
Det unge samarbeidet mellom funksjonshemmedes egne organisasjoner og et utvalg andre bistandsaktører, kjent som Together for Inclusion (TOFI), tenker nytt på grunn av covid-19 situasjonen. Tidligere i år skulle flere av partnerne i Uganda, Somalia og Sør-Sudan ha dratt på en studietur til Zambia. Denne har nå blitt gjennomført – digitalt. 

Den digitale reisen ble gjennomført i juni. «Reisen» brukes til å informere deltagerne om metodikken i inkluderende utdanning og viser vellykkede eksempler og prosjekter som Norges Handikapforbund (NhF) har erfart i sine treningsmoduler for lærere i Zambia.

Dette online-arrangementet hadde 17 kjernedeltagere, fra Uganda, Somalia og Sør-Sudan, og disse vil snart være involvert i liknende lærerkurs i egne hjemland. Hver kjernedeltager har tilgang på denne nettbaserte reisen, som består av et kurs, videoer, spørreleker, statistikk og foto. Deltagerne vil også delta på et webinar underveis. Hver deltager har fått seg tildelt en zambisk “kompis” slik at de kan stille spørsmål og få støtte underveis i kurset.

I tillegg har 71 andre personer fra partnerorganisasjoner i Oslo og ansatte i prosjektet i landene selv blitt gitt adgang til å delta på kurset. Dette nyskapende inkluderende utdannelsesprogrammet er laget av NhF i et samarbeid med EENET. (EENET – Enabling Education Network et globalt informasjons- og læringsnettverk).

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

two × 4 =