Den besværlige egenandelen

07 Feb 2017
MENINGER: Funksjonshemmede i Norge samarbeider for å støtte funksjonshemmede i fattige land, via Atlas-alliansen. Men støtte fra norske myndigheter forutsetter en egenandel...Innlegg fra Arnt Holte og Morten Eriksen i Bistandsaktuelt i dag

Vi får stadig mindre andel av bistandsbudsjettet, selv om vi er en av de viktigste aktørene for å fremme funksjonshemmede i utviklingssammenheng internasjonalt, og selv om regjeringen stadig omtaler funksjonshemmede som en viktig gruppe å nå.  Det er ca en milliard funksjonshemmede i verden, de fleste av dem bor i fattige land. Funksjonshemmede er oftest de mest marginaliserte. Det var sytingen for vår syke mor. Men nå kommer mer, og det er viktig.

Organisasjonene som står bak Atlas-alliansen har ikke de samme kommersielle muskler som de store bistandsorganisasjonene til å opparbeide et eget innsamlingsapparat. Derimot har vi tillitsvalgte og ansatte som bidrar med sine erfaringer og kunnskap og organisasjonene stiller med tjenester av ikke-økonomisk art. Men dette regnes ikke som egenandel.

Cash is king!

Det er 10 prosent cash som gjelder.  Dette skal sikre «folkelig forankring» av arbeidet. Verdien av frivillig arbeid kan som sagt ikke regnes med. Vi kan heller ikke regne med gaver i form av medisinsk utstyr, briller, rullestoler og andre hjelpemidler vi får, og som sparer oss og partnerne for millioner av kroner.

Norges Blindeforbund får nå utstyr verdt  200 000 kroner samlet inn av Lions Eidsvoll, sendt direkte til vår partner i Mosambik. Flott av Lions, flott for partner. Egenandel kan det allikevel ikke regnes som. Men nå har Atlas-alliansen har fått et bingoløyve for 2017. Her regner vi med at vi kan få kanskje 100 000 kroner i overskudd til fattige i Afrika. Ikke akkurat store penger, absolutt ikke nok til å dekke vårt krav om egenandel på om lag 6 millioner kroner. Men dog, noe. Midlene kommer fra bingospillere på Tveita. Vi aner ikke hvem spillerne er, og de aner nok ikke hva pengene de taper går til. Men de vet at det skal gå til en god sak. Det kan regnes som egenandel. Det er kontante midler innsamlet i Norge.

Stortinget våknet

Men noe skjedde i desember 2017. Stortingets utenrikskomite var enstemmig og klar i sin innstilling på bistandsbudsjettet 2017: «Komiteen mener en for rigid praktisering av et slikt krav kan medføre utilsiktede konsekvenser for tiltak for marginaliserte grupper, som funksjonshemmede, og ber departementet vise fleksibilitet når det gjelder bidrag med dokumenterte verdier og sikre at støtten over budsjettposten til bistand for funksjonshemmede opprettholdes på minst samme nivå også i 2017.»

Her har altså Stortinget vært tydelige på rollen sivilsamfunnet skal ha i en verden i endring for å sikre at funksjonshemmede og andre utsatte grupper gis nødvendig spillerom.

Så der står saken. Vi er utålmodige. På vegne av saken. På vegne av funksjonshemmede i partnerland. På vegne av oss selv andre organisasjoner i samme situasjon. Vi tipper at det er politikerne også. Så hva sier du, Børge Brende?

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

9 − 8 =