Den nye digitale verden

17 Feb 2021
Mange har fått en tøffere hverdag på grunn av covid-19 som nå herjer mange land. Særlig skolebarn er utsatt, ved at de mister nødvendig kontakt med andre, og at de takler overgangen til digital hjemmeundervisning ulikt. I en del utviklingsland mangler det dessuten en god nok digital infrastruktur. Har du i tillegg en funksjonsnedsettelse faller du helt utenfor.

FN kommisjonen for sosial utvikling gjennomførte mellom den 8 – 17 februar sin 59. åpne sesjon i hovedkvarteret i New York. I den forbindelse var et av seminarene viet temaet digital inkludering. (“Overcoming the Digital Divide to Ensure Disability Inclusiveness”).

Nye og klarere krav om det digitale

Atlas-alliansen fulgte seminaret digitalt og selv om det kanskje ikke kom så mye direkte ny kunnskap frem på vårt felt, slår det oss likevel at digitalisering av verden har gått noen sjumilssteg dette siste året. Det betyr også at FN-systemet og i de frivillige organisasjonene nå tør være klarere i sine krav om hva som må til på feltet.

En av kommisjonens ledere, italienske Daniela Bas, slo i sitt innlegg fast at FN nå anser det som en klar rett at alle skal ha tilgang på nett-tjenester. Tilgangen må ikke prises slik at de fattige ikke har råd til det, og det må legges til rette for opplæring i digitale ferdigheter, og det gjelder også for mennesker med ulik type funksjonsnedsettelse. Her faller som regel skoleverket i fattige land helt gjennom.

Funksjonshemmede ofte bakerst

I dag spres ny teknologi i en utrolig fart. Det er ikke som da boktrykkerkunsten oppsto for snart 500 år siden, da det tok mange tiår for denne revolusjonerende teknologien å spre seg, og ergo åpne nye muligheter for en demokratisering av kunnskap. I dag spres mobilteknologi til alle utkanter.

I verdens storbyer er ofte nett-tilgangen ganske bra, også i utviklingsland. Det er først og fremst på bygda at folk for alvor faller utenom. Er du jente i tillegg, og har en funksjonshemning, kommer du aller bakerst i køen. Et estimat FN opererer med er at ca 50% av jordas befolkning fortsatt ikke har digital tilgang.

Norad fikk ros

Norad fikk for øvrig ros for deres gode samarbeid med internasjonale institusjoner for nettopp å tilrettelegge for grunnleggende digitale ferdigheter. Men det er ikke nok, og det ble etterlyst enda mer innsats fra næringslivet for raskere å spre de nye verktøyene raskere. En representant fra Microsoft mente at de og mange andre leverandører er på ballen og at vil være med på å ta ansvar.

Det ble ellers av flere av deltagerne pekt på faren for markedsdominans av noen få aktører, som så kunne presse prisene i været. Akkurat som på vaksinefronten ønsker land i sør bedre lisensieringsordninger som gjør at det digitale rommet blir sett på som et fellesgode og at god programvare ikke blir for de få.

Noen tok også til orde for sterkere reguleringer av private data, slik at ikke de blir misbrukt av kommersielle og politiske aktører, slik som den amerikanske akademikeren Shoshana Zuboff har skrevet så godt om.

En av deltagerne krevde at et 4G-nett måtte bli den globale standarden, og at mange afrikanere fortsatt sliter med 2G system. Det er, om ikke ubrukelig, ikke det vi kan være bekjent av i bærekraftsmålenes tid.

Innleggene kan ses her

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

one × four =