Den usynlige katastrofen

30 May 2015
Funksjonshemmede i Nepal får lite hjelp: Rapporter fra våre kontakter i Nepal viser at hjelpearbeidet er dårlig tilpasset funksjonshemmede, og at de er i en ytterst prekær situasjon nå som monsunen setter inn. Arnt Holte, styreleder i Atlas-alliansen, mener hjelpeorganisasjonen mangler en strategi for å i vareta de svakeste gruppene.

Rapporter fra våre kontakter i Nepal viser at hjelpearbeidet er dårlig tilpasset funksjonshemmede, og at de er i en ytterst prekær situasjon nå som monsunen setter inn. Arnt Holte, styreleder i Atlas-alliansen, mener hjelpeorganisasjonen mangler en strategi for å i vareta de svakeste gruppene.

Kritisk

Renu Lohani jobber for FFO i Nepal. Hun er svært kritisk til hjelpeorganisasjonenes innsats ovenfor funksjonshemmede: – Røde kors og andre hjelpeorganisasjoner bringer ut telt og annen hjelp til de nødstedte, men ofte ligger dette 4-7 timer unna de som trenger hjelpen mest. Funksjonshemmede har ingen mulighet til å nå frem, forteller hun.
Arnt Holte, styreleder i Atlas-alliansen, mener hjelpeorganisasjonene mangler en strategi for å nå de svakeste. – Dette har vi sett tidligere, bl.a. fra Haiti, det er funksjonshemmede, syke, barn og eldre som taper mest. I katastrofer er det det den sterkeste som overlever. Vi har jobbet aktivt mot norske organisasjoner for at de denne gangen må inkludere funksjonshemmede i hjelpearbeidet, og har fått god gehør for det. Derfor er det nedslående å igjen få rapporter om at funksjonshemmede blir oversett og glemt, sier han.

Tydelig i krav og rapportering fra norske myndigheter

Arnt Holte mener norske myndigheter må være tydelige i kravet om at organisasjonene har en klar strategi på å nå funksjonshemmede. – Det er mange penger som nå bevilges til nødhjelp og gjenoppbygging, da må vi også sikre at pengene når de som trenger det mest. Både for nødhjelp og for gjenoppbygging er det viktig å ta kontakt med lokale organisasjoner av funksjonshemmede i Nepal og høre hva det er mest behov for. Ta dem også aktivt med i planleggingen av gjenoppbyggingen. Dette er uhyre viktig: kanskje vil de kunne få skoler og andre institusjoner som faktisk er fysisk tilpasset funksjonshemmede. Men aller først: Nå må vi sørge for at alle funksjonshemmede får den hjelpen de trenger og har rett på. Det er en lang vei igjen, fastslår han.

Renu Lohani forteller at hjelpen kom raskt i gang etter det første jordskjelvet, men at den ikke nådde mange funksjonshemmede. – Mange av dem kan ikke snakke og slik fortelle om hvor de er, andre er ikke i stand til å løpe bort fra utrygge områder, og de med downs eller autisme forstår ikke hva som skjer overhodet. Jeg tør nesten ikke tenke på hvordan det er gått med de som er døvblinde eller har ryggmargsskader, forteller Renu. De har ingen oversikt over hvor mange som er omkommet i jordskjelvet.

Barn med funksjonshemming er ofte er de mest utsatte i de overfylte leirene under åpen himmel.
– Vi frykter monsunen som nå snart kommer. Innen den tid må funksjonshemmede få beskyttelse i tilpassede leirer hvor de får nok mat, helsehjelp og mulighet for å vaske seg. Særlig er det et stort behov for tilpassede toaletter, sier Renu.

Fra lobby til handling

Paraplyorganisasjonen for funksjonshemmede i Nepal, NFDN, driver aktivt lobbyarbeid og kjører radiokampanjer for at hjelpeorganisasjonene inkluderer funksjonshemmede i sitt arbeid. Det er også rapporter om enkeltorganisasjoner som inkluderer funksjonshemmede barn i sitt generelle hjelpearbeid rettet mot barn.
Renu forteller om én familie som har fått hjelp av myndighetene etter å ha mistet alt. – Men dette var etter en langsommelig prosess med lokale myndigheter, forteller hun. Hun har ikke sett noen programmer for beskyttelse av funksjonshemmede, og er ikke imponert over innsatsen. – Funksjonshemmede blir fortsatt utelatt, sier hun bestemt.

————————————————————————————-
For mer informasjon, kontakt:
Arnt Holte, styreleder i Atlas-alliansen og visegeneralsekretær i Blindeforbundet: 90190732, arnt.holte@blindeforbundet.no
Anne Nyeggen, kommunikasjonssjef Atlas-alliansen: 90776232, anne@atlas-alliansen.no
Hanne Witsø, bistandsrådgiver FFO – Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon: 90094436, hanne.witso@ffo.no
Renu Lohani, FFO-koordinator i Nepal (sammen med danske DPOD): rl@dpod.dk

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

twelve + seven =