– Diskrimineringen av funksjonshemmede er alvorlig

24 May 2018
Kun et av ti barn med funksjonsnedsettelser i lav- og mellominntektsland går på skole. Dette er svært alvorlig, sa utviklingsminister Nikolai Astrup på seminar arrangert av Atlas-alliansen.

Samtidig takket han for en fersk rapport utgitt av Atlas-alliansen og Sintef om stigma funksjonshemmede møter i utdanning i fattige land.

Nikolai Astrup omtalte overgangen fra tusenårsmål til bærekraftsmål som en viktig endring:

– Bærekraftsmålene tar i mye større grad tak i årsakene til fattigdom. Og et helt sentralt prinsipp i agendaen er at ingen skal utelates.

Videre i innlegget la ministeren særlig vekt på bærekraftsmål nr 10: Mindre ulikhet.

– Målet om å redusere ulikhet henger nøye sammen med prinsippet om at ingen skal utelates, og innebærer at det må legges ned en ekstra innsats for de mest sårbare – ikke minst gjelder det personer med funksjonsnedsettelser.

– Ulikhet er i stor grad et direkte resultat av diskriminering av marginaliserte og sårbare grupper. Derfor er inkludering av personer med funksjonsnedsettelser et viktig satsingsområde i norsk utdanningsinnsats, sa han.

Unders seminaret lanserte vi en ny rapport om stigmatisering av funksjonshemmede i utdanning. Astrup hadde bitt seg merke i innholdet.

– Rapporten som lanseres her i dag, tar opp et viktig poeng: Skolen og det bredere utdanningssystemet skal være en arena for inkludering og for holdningsendring.

Utdanning er et hovedsatsingsområde i utviklingspolitikken, og ministeren innrømmet at det er store mangler ved hvordan funksjonshemmede behandles på skolene.

– Omtrent en milliard mennesker lever med en funksjonsnedsettelse, og av disse lever fire av fem i utviklingsland. Kun et av ti barn med funksjonsnedsettelser i lav- og mellominntektsland går på skole. Dette er alvorlig.

Ministeren la også til

– Rapporten fra Sintef tar opp viktigheten av en systematisk tilnærming til inkludering. Vi må for det første sikre at stigmatisering ikke skjer. Og for det andre hindre at både bevisst og ubevisst ekskludering skjer.

Astrup benyttet også anledningen til å skryte av Atlas-alliansens innsats

– Sivile samfunnsorganisasjoner er viktige pådrivere og aktører for økt bevissthet rundt inkludering. For eksempel er Atlas-alliansens kompetanseheving av andre frivillige organisasjoner (med støtte fra oss) et svært viktig arbeid.

Petter Eide svarte på Astrups innlegg. Han sier SV ikke er fornøyd med regjeringens innsats for funksjonshemmede. Men mener innsatsen i mye større grad må rettes inn for å få til politiske endringer.

– Kjerneproblemet er urettferdighet og undertrykking, sa han. Derfor er SVs oppfordring til regjeringen at utviklingshjelpen i langt større grad må rettes inn mot det politiske og mot å endre de grunnleggende samfunnsforholdene, sa Eide.

Han mener regjeringen i for stor grad har vært opptatt bare av tjenesteleveranser, og mener dette kan lykkes bare om det kombineres med politisk arbeid og utdypte.

– Funksjonshemmede er gjemt bort, familiene er skamfulle for å ha et funksjonshemmet barn. I krisesituasjoner blir ofte disse personene forlatt. FNs system for kriser er ikke bygget opp å hjelpe funksjonshemmede. I Syria i dag vil dere finne at i ruinene bor det funksjonshemmede, fordi de ikke blir tatt med ut. Dette skyldes ikke ressursmangel, men diskriminering og undertrykking. Derfor må regjeringen ta større tak i det politiske. Det er ikke nok å bare levere tjenester, man må samtidig stille krav.

Astrup svarte på utfordringen med at han mener Eide overdriver forskjellene mellom SV og Høyre, og at han ikke fremstiller politikken til regjeringen på en sannferdig måte. Regjeringen jobber allerede mye med det politiske, samtidig som man støtter tjenesteleveranser, sa han.

Last ned rapporten

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

7 + twenty =