Dobbelt trøbbel for funksjonshemmede flyktninger – seminar 4. desember

26 Nov 2015
Det er hardt å være flyktning. Å være funksjonshemmet flyktning er ekstra hardt. Globalt er det rundt åtte millioner mennesker på flukt som har en funksjonsnedsettelse. Velkommen til seminar om temaet 4. desember på Tøyen hovedgaard.

Atlas-alliansen, Plan International Norge og Norsk senter for menneskerettigheter markerer FN-dagen for funksjonshemmede med seminar 4. Desember 20154. 09:00 -13:00 (vi byr på en enkel lunsj kl. 13.00).

NB! Merk stedet som er nytt: Tøyen hovedgaard, Botanisk hage, Monradsgate.

– Hvorfor får de som trenger det mest, minst hjelp av alle?
– Hvordan kan funksjonshemmede få sikret sine rettigheter – som     160 FN-land nå har ratifisert?
– Hva er våre forpliktelser, både her hjemme og internasjonalt?

Med statssekretær Tore Hattrem, UD, Kirstin Lange, UNHCR, stortingsrepr. Helga Pedersen (A), nestleder i Kommunal- og forvaltningskomiteen, Bernt Jørgen Bekkevold, Krf, Bjørn Holden, IMDi, Ann-Magrit Austenå, NOAS, Line Begby, Røde kors, Nora Ingdal, Redd Barna, Vibeke Risa, Flyktningehjelpen, Bettina Thorvik, byrådet i Oslo, Arnt Holte, Altas-alliansen, Inga Bostad, Norsk senter for menneskerettigheter og Nina Bull Jørgensen, Plan International Norge.

Se fullt program: Dobbelt trøbbel for funksjonshemmede flyktninger 41215_program

Meld deg på her: Http://www.jus.uio.no/smr/english/about/current/events/2015/inter-day-disability.html 

Frist for påmelding: 2. desember.

Velkommen!

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

7 + 19 =