En seier for fornuften

19 Nov 2014
Regjeringen åpner for å ta imot 1.000 flyktninger fra Syria til neste år. De signaliserer at også flyktninger som er syke eller har en funksjonshemning skal kunne komme til Norge.

Harme over regjeringens nei til syke og funksjonshemmede flyktninger

Det vakte harme blant organisasjoner av funksjonshemmede da det i Aftenposten i høst ble kjent at regjeringen hadde sagt nei til 123 syriske flyktninger som var syke eller hadde funksjonshemninger. Styreleder Arnt Holte i Atlas Alliansen reagerte skarpt på dette.
Regjeringen bryter etter vårt syn flere bestemmelser i konvensjonen, sa Holte den gangen. Han mente at Norges avslag til syrerne går på tvers av hovedideen om at funksjonshemmede ikke skal diskrimineres. – Hvis vi sier nei, hva skal andre, fattigere land si?, spurte Arnt Holte i Aftenposten.

 

Holte betegner regjeringens ja til funksjonshemmede flyktninger som en seier for fornuften

I statsbudsjettet for Beredskaps- og justisdepartementet har regjeringen åpnet for å ta imot 1000 flyktninger fra Syria til neste år, 500 flyktninger som er en videreføring fra antallet Norge sa ja til i år, og 500 flyktninger gjennom de årlige overføringsflyktningene øremerket fra Syria.

«Det anslås at flyktninger fra Syria kan ha større helseutfordringer og mer behov for oppfølging enn andre flyktninger. Regjeringen har derfor foreslått at det legges til grunn i budsjettet at en større andel av flyktninger fra Syria vil ha alvorlige funksjonshemminger og/eller atferdsvansker, og derfor vil kunne utløse høyere tilskudd ved bosetting.»


Bildet ovenfor viser ei funksjonshemmet jente som fordriver tiden i en flyktningeleir i Irak. Hun har ikke noe skoletilbud, selv om det etter hvert har kommet en provisorisk skole i leiren. Foto: Sina Jahanbakhsh

 

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 × 3 =