Fakta om Vest-Sahara

10 Feb 2012
Områder i Vest-Sahara er blant de mest minebelagte i verden.

Vest-Sahara ligger ved Atlanterhavet sør for Spania, vest for Algerie og delvis omsluttet av Mauritania i øst og sør. Innbyggerne bor henholdsvis i de marokkansk-okkuperte områdene, i de frie områdene mot øst og i store flyktningleirer ved byen Tindouf i Algerie. FN anslår det totale tallet på saharawier til knappe 500 000.

Vest-Sahara består i det alt vesentlige av ørken, og saharawiene er opprinnelig berbere, nomader som levde av husdyrhold (kamel, sau og geit). Det offisielle språket er arabisk, men folk flest snakker det lokale språket, Hasenia som er en miks av berberspråk og arabisk, med enkelte spanske låneord.

Vest-Sahara var spansk koloni fra 1884 til 1975. Drømmen en egen saharawisk stat modnet på slutten av 60-tallet da de fleste afrikanske land allerede hadde fått sin frihet. Den saharawiske frigjøringsfronten, Polisario ble stiftet i 1973. Polisarios kontakt med kommunistiske regimer som Cuba og Vietnam gjorde dem totalt uspiselig for spanjolene. Da Spania trakk seg ut i 1975 rykket Marokko og Mauritania inn i det som til da hadde gått under navnet Spansk Sahara. Saharawiene kjempet en innbitt to-frontskrig helt til Mauritania trakk seg ut i 1979.

Marokko fortsatt krigen, som varte helt til en våpenhvile ble forhandlet frem i 1991. En viktig forutsetning for våpenhvileavtalen var at det skulle avholdes folkeavstemning om Vest-Saharas fremtid allerede året etter, i 1992. Denne avtalen er aldri overholdt, selv om FN–operasjonen MINURSO ble opprettet for å påse at våpenhvilen ble respektert og at folkeavstemningen ble holdt som lovet. Marokko avviser nå folkeavstemningen med henvisning til at de er villig til å gi Vest-Sahara selvstyre innenfor Marokkos grenser. Dette godtar ikke Polisario som mener at en slik løsning innebærer aksept for marokkansk overherredømme.

Det okkuperte Vest-Sahara er rikt på naturressurser. Landet har store forekomster av fosfat, olje, gass og fisk.
Saharawiene har det vanskelig i okkupert Vest-Sahara. De er økonomisk dårligere stilt enn marokkanerne, og de besetter i liten grad høye posisjoner. Organisasjonen Afapredesa, som jobber for å avdekke marokkanske overgrep mot saharawiene forteller at folk fortsatt fengsles uten lov og dom. De mener at 500 saharawier er savnet.

Marokko har bygget en 2700 kilometer lang mur gjennom ørkenen for å hindre saharawiene tilgang til eget land. Områdene på begge sider av muren er blant de mest minelagte i verden.

SADR har bygget opp et politisk system og en hel statsadministrasjon med base i flyktningleirene inne i Algerie. Presidenten, Muhammed Abdelaziz bor selv i et telt i flyktningleiren «27.februar» i Algerie.

Kilder: www.snl.nowww.vest-sahara.no og www.wikipedia.no

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

two × 5 =