Felles løft for funksjonshemmede

13 Jun 2017
Alle skal med. Det er svært positivt at Utenriksdepartementet ønsker dialog, og vi vil gjøre det vi kan for å fremme inkluderende utdanning, helse for alle og gode og trygge arbeidsmuligheter som inkluderer funksjonshemmede. Les Morten Eriksens svar til statssekretær Tone Skogen, publisert i Dagsavisen 12. juni.

 

Det trengs en skikkelig innsats for å gi verdens funksjonshemmede de samme muligheter som alle andre mennesker har. Ingen har alle løsningene, men sammen kan myndigheter og funksjonshemmedes organisasjoner sørge for at hovedmålsettingen med Bærekraftsmålene oppfylles: Alle skal med. Det er svært positivt at Utenriksdepartementet ønsker dialog, og vi vil gjøre det vi kan for å fremme inkluderende utdanning, helse for alle og gode og trygge arbeidsmuligheter som inkluderer funksjonshemmede.

I et innlegg i Dagsavisen Nye Meninger 16.mai kritiserer vi Utenriksdepartementet for ikke å prioritere inkludering av funksjonshemmede i bistandspolitikken.

I et tilsvar skriver Tone Skogen, statssekretær, i UD at departementet har fokus på inkludering, men at dette er en krevende oppgave. Tone Skogen retter fokus mot et viktig forhold. En forutsetning for å nå ut til marginaliserte grupper er at vi vet hvem og hvor de er. Vi i Atlas-alliansen kunne ikke vært mer enige. Vi er også enige i at det er de frivillige organisasjonene som har de beste mulighetene til å nå ut til de mest utsatte.

Atlas-alliansen gjør og kan mye om inkluderende bistand. Vi er ute i felt hver dag, vi vet hva som skal til for å sikre at funksjonshemmede får de mulighetene de trenger og et nytt liv. Og vi bidrar veldig gjerne mye mer. Det er et stort etterslep i bistanden når det gjelder å få funksjonshemmede med i velstandsutviklingen. Vi vet at over 20 millioner funksjonshemmede barn ikke går på skolen. Vi vet at 12 millioner mennesker på flukt fra krig er funksjonshemmede. Vi vet at 1 million funksjonshemmede dør årlig på grunn av fattigdom og underernæring. Problemet er at det er så få som ser hvor alvorlig situasjonen er.

Funksjonshemmede kvinner utsettes daglig for voldtekt, fordi man tror at HIV blir kurert om man har sex med en funksjonshemmet. Vi har nylig sett en skjellsettende NRK-dokumentar om lemlesting av albinoer, fordi man tror at benmargen deres kan bringe lykke og velstand. Vi vet at funksjonshemmede barn stenges inne og lever i isolasjon, fordi mødrenes skam er så stor. Det er denne stille tsunamien vi må rette oppmerksomheten mot og ta tak i.

Det trengs en skikkelig innsats for å gi verdens funksjonshemmede et løft. Ingenting vil glede oss mer enn om vi får en invitasjon til et møte med departementet om hvordan vi kan løfte sammen. Da er vi alle med. Da er det mindre krevende.

Morten Eriksen, daglig leder, Atlas-alliansen

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 × three =