Fine resultater å lese om: Årsrapport 2016 er klar

26 Jun 2017
Atlas-alliansen er stolt av resultatene som vi nå legger frem for 2016. Mange resultater griper rett inn i oppfyllelsen av Bærekraftsmålene, og ikke minst: De leverer arbeid, skole og helse til funksjonshemmede som før stilte bakerst i køen til disse "godene".

Du kan lese rapporten her

FNs Bærekraftsmål begynte å løpe i 2016, og innen 2030 skal målene være nådd. Målene anerkjenner full deltakelse og inkludering av funksjonshemmede på alle områder. Vi har det travelt!  Atlas-alliansen har prosjekter og aktiviteter som bidrar til å nå mange av målene – på utdanning, helse og arbeid. Og selvstendighet og aktiv deltakelse i samfunnet.

Rapporten gir en god oversikt over Atlas-alliansens arbeid og nedslagsfelt – fra Nepal, Malawi og andre land i Sør, til arbeid i internasjonale fora og her hjemme, slik at funksjonshemmedes rettigheter ikke forsvinner fra den offentlige dagsordenen.

 

 

 

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

two + 19 =