Fra ingenting til businesskvinne – levekårsundersøkelsene som forandret alt

18 Dec 2014
- Jeg er blitt en dyktig forretningskvinne, sier Martha Hiwa (48) fra landsbyen Kalembo i Balakadistriktet i Malawi. En levekårsundersøkelse for ti år siden endret livet hennes.

Ove Helset i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, FFO, har vært i Malawi. For ti år siden gjennomførte FFO i samarbeid med paraplyorganisasjonen FEDOMA og Sintef sine første levekårsundersøkelser blant funksjonshemmede der. Han ville undersøke hvorvidt undersøkelsene har hatt noen effekt for mennesker med funksjonshemning i Malawi. Det kan en trygt si de har hatt. Dataene lever i beste velgående, og bare det å delta i undersøkelsen har endret livet til mange.

– Å delta i levekårsundersøkelsen var en øyeåpner for meg. Jeg ble stilt spørsmål om mine levekår, som jeg hadde tatt for gitt. jeg visste ikke hvilke rettigheter og muligheter jeg hadde. Jeg fikk ny innsikt og det ble et vendepunkt for meg.

Martha deltok i flere tiltak i kjølvannet av undersøkelsen. Blant annet ble hun gitt oppstartspenger til å starte egen forretning. I dag selger hun mais og lever av noen få geiter hun har i fjøset bak huset. Etter hvert fikk hun penger nok til å bygge sitt eget hus.

Les mer på hjemmesidene til Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO): Fra ingenting til businesskvinne

Atlas-alliansen, 18. desember 2015