Fra Nuggen til M

16 Jun 2016
Det deles ut mange karakterkort rundt om i landet i disse dager. Også regjeringen får i år for utdanningssasingen i utviklingsarbeidet. Regjeringen får S - særs godt for utdanning i krise og konflikt, men innsatsen for om elevene faktisk lærer noe på skolen vurderes til rett over stryk-karakter.

Det er to år siden Erna Solberg og regjeringen la frem stortingsmeldingen «Utdanning for utvikling». Norge skulle ta en global lederrolle med en ambisiøs utdanningssatsing i utenriks- og utviklingspolitikken.

Nå – to år etter – har 13 organisasjoner i nettverket Global Campaign for Education (GCE-Norge), hvor Atlas-alliansen er med, gitt karakter på oppfølgingen av meldingen. Nesten hele karakterskalaen er tatt i bruk og karakterene er gitt på bakgrunn av planene slik de beskrives i stortingsmeldingen.

Fra karakterboken til det globale utdanningsnettverket i Norge – GCE:

Fag: Utdanning for dem vi ikke har nådd
Karakter: Godt
Kommentar: «Den muntlige innsatsen for å sikre at de som står bakerst i køen for utdanning, står nærmest til toppkarakter. Statsministerens engasjement for jenters utdanning gir pluss i margen. Forbedringspunktene ligger i den praktiske gjennomføringen. Regjeringen viser vilje og har kommet et godt stykke på vei, men synes å famle etter de konkrete initiativene».

Fag: Utdanning i krise og konflikt
Karakter: Særdeles Godt
Kommentar: «Dette er regjeringens stjernefag. Norge har tatt en klar global ledelse for å sikre utdanning for barn og unge som lever i krise og konflikt. Regjeringen har satt i gang flere store initiativer som allerede gir internasjonal anerkjennelse av at utdanning er livreddende i kriser. Men det skal ikke være lett å beholde en toppkarakter, og vi gir derfor råd til hvordan holde på S-en».

Fag: Læring i skolen
Karakter: Nokså Godt
Kommentar: «Her har regjeringen fremdeles en vei å gå. Noen aktiviteter er
satt i gang for å satse på lærere, men det tar lang tid, og vi ser
enda ikke at det bærer frukter. Det kan virke som at regjeringen
heller vil snakke om teknologiutvikling og innovasjon enn om
lærerens rolle når det gjelder løsninger for barn som går på
skolen uten å lære noe. GCE-Norge stiller gjerne med leksehjelp og ekstratimer for å bedre innsatsen her».

Fag: Høyere utdanning
Karakter: Meget Godt
Kommentar: «Regjeringen har satt i gang gode tiltak for å støtte høyere utdan- ning og ordninger for studenter og akademikere som blir for- fulgt p.g.a engasjement for menneskerettigheter og demokrati
i hjemlandet. Regjeringen nærmer seg toppkarakter hvis den øker innsatsen for å sikre akademisk frihet og kritisk refleksjon hos samarbeidspartnere innen høyere utdanning».

Fag: Tilnærming og metodikk: Innovasjon og resultater
Karakter: Godt
Kommentar: «Her har regjeringen forså vidt gjort det den sier at den skal gjøre, men GCE-Norge trekker ned karakteren fordi vi mener
begrunnelsen for metodevalget er svakt. Resultatbasert finan-
siering for utdanning er relativt nytt og lite utprøvd. Vi vet rett
og slett ikke om det fungerer, og om det kanskje har negativ effekt. GCE-Norges anbefalinger er jordnære: Å satse mer på det vi vet virker, nemlig å bygge gode utdanningssystemer med kvalifiserte lærere steg for steg».

Fag: Global alliansebygging
Karakter: Meget Godt
Kommentar: «Å sette i gang store, internasjonale initiativer kan sies å være utdanningssatsingens varemerke. Norge har vært gode på alli-
ansebygging og initiert en rekke internasjonale initiativer, men vi
tror at engasjementet kan brukes enda mer som brekkstang for
langsiktig politisk mobilisering. Karakteren trekkes ned av Norges utydelige hold- ning til private og kommersielle utdanningsinstitusjoner, og hvordan disse påvirker de usynlige og glemte barn og unges mulighet til å lære».

se også http://www.bistandsaktuelt.no/nyheter/2016/karakterbok-regjering

Global Campaign for Education er
Et nettverk av organisasjoner som arbeider globalt for å fremme utdanning for utvikling. Disse norske organisasjonene er med: Atlas-alliansen, Den norske UNESCO-kommisjonen, Flyktninghjelpen, Hei Verden, Norges Handikapforbund, Plan Norge, Redd Barna, SAIH, Skolenes Landsforbund, SOS-barnebyer, Strømmestiftelsen, UNICEF og Utdanningsforbundet.

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

10 + nineteen =