Funksjonshemmede barn ekstremt sårbare i krig og konfliktsituasjoner

30 Sep 2012
Ann Marit Sæbønes, spesialrådgiver i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, representerte Norge under UNICEFs møte om barn med funksjonshemninger i New York 15. september.

– Sæbønes holdt et sterkt og godt poengtert innlegg (Ann Marit Sæbønes’ innlegg: Inclusive Emergencies and Humanitarian Action) om funksjonshemmede barn i krig og konfliktsituasjon, forteller Lars Ødegård, styreleder i Atlas-alliansen som var tilstede i New York.

– I konflikt og humanitære katastrofer er barn en spesielt utsatt gruppe. Barn med funksjonshemninger blir ofte helt glemt eller tilsidesatt, sier Ødegård.

Global Partnership on Children with Disabilities ble etablert tidlig i 2012. Over 150 internasjonale organisasjoner, funksjonshemmedes organisasjoner og eksperter samles i dette forumet. Målet er å jobbe for inkludering av funsksjonshemmede barn og unge i alt utviklingsarbeid.

UNICEF inviterte til møtet i Global Partnership on Children with Disabilities i New York 15. september. Flere norske organisasjoner var tilstede på møtet, blant annet Atlas-alliansen og Plan Norge. Fra norske myndigheter talte Ann Marit Særbønes på vegne av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

Sæbønes fokuserte på barn med funksjonshemninger i konflikt og humanitære katstrofer. De er både usynlige og ofte overlatt til seg selv og blir ikke inkludert i de tiltakene som settes opp for barn i for eksempel flyktningeleirer.

UNICEF vil nå etablere en arbeidsgruppe på barn med funksjonsnedsettelser i konflikt og humanitære katastrofer.

– Vi ønsker dette inititativet velkommen. Det er helt i tråd med utenriksminister Jonas Gahr Støres innlegg på Oslo konferansen i mai 2011, “Disability in Conflicts and Emergencies”, sier politisk rådgiver i Atlas-alliansen, Trine Riis-Hansen. Konferansen var den første internasjonale konferansen på denne tematikken og ble arrangert av Atlas-alliansen og det norske utenriksdepartementet.

 

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

twenty − fifteen =