Funksjonshemmede blir nektet helsetjeneseter – ny handlingsplan fra WHO

26 Jun 2014
En egen global handlingsplan for inkludering av funksjonshemmede er vedtatt av verdens helseministre.

22. mai var et historisk dag. Da vedtok verdens helseministre en egen global handlingsplan for inkludering av funksjonshemmede.  Planen, som er en konkret oppfølging av Global rapport om funksjonshemmedes situasjon fra 2011, er blitt utviklet gjennom ulike høringer og åpne prosesser. Den har tre mål:

  • Bedre funksjonshemmedes tilgang til helsetjenester 
  • Styrke og utvikle rehabiliterings og habiliteringstjenester, hjelpemidler, assistent- og støttetjenester og lokalbasert rehabilitering.
  • Styrke innsamling av relevant og sammenliknbar data på funksjonshemning og støtte forskning på funksjonshemming og helsetjenester.

I handlingsplanen anerkjenner Verdens Helseorganisasjon at funksjonshemning er et globalt helsetema, et rettighetsanliggende og en prioritet i utviklingssamarbeid, og ikke minst, at funksjonshemmedes egne representanter skal konsulteres og involveres i alle faser av utvikling og implementering av helsetjenester. 

Verden over opplever funksjonshemmede at de ikke har tilgang til grunnleggende helsetjenester, og at de dermed får dårligere helse enn mennesker uten funksjonsnedsettelse. Funksjonshemmede opplever dobbelt så ofte som andre at helsetjenester ikke holder mål eller fagfolk mangler kompetanse. Risikoen for å bli nektet tilgang på helsetjenester er tre ganger større for funksjonshemmede enn for mennesker uten funksjosnsedsettelse, og de ha fire ganger så stor risiko for å få dårlig behandling. 

Mer enn 60 funksjonshemmedes organisasjoner har spilt inn sine forslag, i tillegg til medlemsstater, FN-organisasjoner og internasjonale partnere. Planen er en viktig seier for funksjonshemmede, da Verdens Helseorganisasjon anerkjenner hindringene som står i veien for at funksjonshemmede skal få et godt helsetilbud, og at funksjonshemmede må få tilgang til helse for å kunne løftes ut av fattigdom. Planen ble vedtatt på Verdens Helseorganisasjons generalforsamling som nylig er avsluttet. Alle medlemslandene deltar på denne generalforsamlingen, også Norge. Dette betyr at Norge nå er forpliktet til å følge planen og til å støtte Verdens Helseorganisasjon i gjennomføringen av den. 

Bergdis Joelsdottir og Anne Nyeggen, Atlas-alliansen. 03.06.2014

Bildet over er et eksempelbilde av Sebastien som ble skadet under jordskjelvet på Haiti.

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

nine + 20 =