Funksjonshemmede i Nepal avslutter sultestreik

18 Feb 2014
For å presse regjeringen til å etterkomme kravet om å følge loven som sier at fire av 26 regjeringsoppnevnte medlemmer i den lovgivende forsamlingen skal være funksjonshemmede, har National Federation of the Disabled Nepal sultestreiket i 11 dager.

I går undertegnet National Federation of the Disabled Nepal (NFDN) og statsministerens kontor en avtale om å nominere fire representanter – to menn og to kvinner – med funksjonshemning til den lovgivende forsamlingen i parlamentet. NFDN har sultestreiket i 11 døgn for å presse regjeringen til å etterkomme kravet om å følge loven som sier at fire av 26 regjeringsoppnevnte medlemmer i den lovgivende forsamlingen skal være funksjonshemmede.

Under streiken har mange parlamentsmedlemmer og politiske ledere fra de store politiske partiene i Nepal besøkt de streikende og uttrykt sympati. Også menneskerettighetsaktivister og andre fremtredende personer fra sivilsamfunnet har vist støtte.

NFDN har demonstrert i mer enn en måned for å få regjeringen til å etterkomme kravet om politisk deltakelse for funksjonshemmede. Det vakte sterke reaksjoner da politiet i Kathmandu gikk til angrep på funksjonshemmede under én av demonstrasjonene, hvor noen ble skadet og sendt til sykehus for sjekk.


De som sultestreiket fikk mye støtte fra befolkningen

Det var valg i Nepal i november 2013, etter flere utsettelser. NFDN har i flere år jobbet for å få funksjonshemmedes rettigheter inn i den nye grunnloven, et arbeid som har vært satt på vent fordi valget har blitt utsatt. I det forrige parlamentet satt det to medlemmer med funksjonshemning. Dette har stor symbolsk verdi for funksjonshemmede i Nepal, et land der funksjonshemmedes rettigheter er svake, levekårene er dårlige og funksjonshemmede er marginaliserte og diskriminerte.

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon – FFO –  som er en del av Atlas-alliansen,  har vært NFDNs partner i flere år, og jobber sammen med dem for å utvikle organisasjonen både sentralt og regionalt.

Av Hanne E. Witsø, FFO