Funksjonshemmede topper HIV-statistikken i Afrika

07 Feb 2017
Funksjonshemmede har langt høyere risiko for HIV smitte enn ikke-funksjonshemmede viser internasjonalt studie hvor Sintef har deltatt. Forskningen er publisert i the Lancet.

Andrew P. Kroglund

I januar i år ble en artikkel publisert i det velrenommerte medisinske tidsskriftet, The Lancet.  Arne Henning Eide, forsker ved Sintef og avdeling for Teknologi og Samfunn, er blant medforfatterne. Han kan fortelle om en grundig gjennomført analyse.

Teamet bak undersøkelsen har kombinerer en survey med faktisk HIV-testing. Det er den første studien som viser at det i en ressursfattig afrikansk sammenheng er en reell forskjell på prosentandel av mennesker med HIV og de uten, i disfavør av personer med funksjonshemning. På enklere norsk vil det si at funksjonshemmede har høyere risiko for HIV smitte enn ikke-funksjonshemmede. Mange har hevdet det samme tidligere, men andre studier har vist ikke-signifikante forskjeller. Denne studien styrker antagelsen.

I tillegg til å dokumentere større grad av HIV-smitte blant funksjonshemmede enn resten av befolkningen, viser studien andre kjente fakta. Funksjonshemmede kvinner er mer utsatt for seksuelt basert vold enn menn, og det gjelder generelt, men de er også mer utsatte enn menn med funksjonshemninger.

Det har lenge vært en oppfatning av at funksjonshemmede ikke har aktive sexliv, og dette har ført til at funksjonshemmede har blitt oversett i HIV-behandling og forebygging. Den dokumenterer seksuell aktivitet hos mennesker med ulik funksjonshemming. Den fastslår at både de med mentale og de med fysiske funksjonshemninger, har et aktivt sexliv. Studien er i så måte en myteknuser.

Dette betyr at HIV-arbeidet må endres og ta høyde for at funksjonshemmede er mer utsatte for HIV enn andre grupper, også fordi de ikke tidligere har blitt fulgt opp. Informasjons- og kommunikasjonsstrategier må tilpasses slik at de når folk med alle typer funksjonshemning. Klinikker må være tilgjengelige også for denne målgruppen. Helsearbeidere må være informerte og ha virkemidler tilpasset denne målgruppen.

Studien er utført i Kamerun. Eide var en av 12 medforfattere, og var i den vitenskapelige komiteen for studien, som ble ledet av et fransk forskningsinstitutt.

Studien er publisert her: http://dx.doi.org/10.1016/S2352-3018(16)30209-0

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

16 + 7 =