Gi 10 000 kvoteflyktninger beskyttelse i Norge og en ekstra humanitær milliard til Syria!

06 May 2015
Til de parlamentariske lederne, Stortinget, - Gi en ekstra humanitær milliard til Syria - Gi 10 000 kvoteflyktninger beskyttelse i Norge. Ti norske organisasjoner, deriblant Atlas-alliansen, ber de parlamentariske lederne støtte forslaget om styrking av nødhjelpsinnsatsen i og rundt Syria - og at langt flere syrere får beskyttelse i Norge. Gitt den ekstraordinære humanitære krisen i Syria og nabolandene, må Norge stille opp med én ekstra milliard for å hjelpe syriske flyktninger i sine nærområder i revidert nasjonalbudsjett.

Se også kronikk i VG 

Norge ga i fjor 512 millioner kroner i humanitær nødhjelp til Syria og nabolandene. Vi ber dere sørge for en ekstra milliard i år – altså minst 1,5 milliarder.

I tillegg ga Norge annen bistand til nærområdet i fjor på 424 millioner kroner, blant annet gjennom Verdensbanken. Dette blir til sammen 936 millioner til Syria og nabolandene i 2014. Med regjeringens varslede økning på 250 millioner i revidert nasjonalbudsjett, legges det opp til en milliard til sammen i år. Dette er en samlet økning på 6,8 %.
Vi synes ikke dette rimer med den humanitære katastrofens dramatisk økende omfang og den varslede prioriteringen av nærområdene. Bevilget nødhjelp og bistand per hjelpetrengende går kraftig ned.
Det er ikke mulig å gi beskyttelse til alle i nærområdet. FNs Høykommissær for flyktninger understreker at mange individuelt forfulgte, enkelte minoriteter og andre svært utsatte grupper ikke får den beskyttelsen de trenger og at flere derfor må gis denne beskyttelsen utenfor nabolandene. Det er derfor de ber Norge også stille opp med større flyktningkvote. Vi synes 10 000 er et rimelig minstemål.
Vi tar til orde for en nasjonal dugnad for å få dette til – og ber dere innstendig bidra.

Med vennlig hilsen
Liv Tørres, Norsk Folkehjelp
Tove R. Wang, Redd Barna
Åsne Havnelid, Røde Kors
Jan Egeland, Flyktninghjelpen
Anne-Marie Helland, Kirkens Nødhjelp
Gry Larsen, Care
John Peder Egenæs, Amnesty
Ann-Magrit Austenå NOAS
Morten Eriksen, Atlas-alliansen
Berit Hagen Agøy, Mellomkirkelig råd

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

thirteen − eleven =