Gjenkjennelige anbefalinger fra Civita

14 Apr 2015
- Vi kjenner oss igjen i mange av punktene som notatet fra Civita trekker opp, og som vi har god erfaring med virker. Vi deler også fullt synet om at langsiktig arbeid og partnerskap gir best uttelling, og er derfor skeptisk til den utfasingstenkningen som preger deler av bistanden i dag, sier Morten Eriksen, daglig leder i Atlas-alliansen, som kommentar til Civitas notat. Notatet «Jakten på resultater i norsk bistand» fra den liberale tankesmia Civita ble lagt fram mandag forut for en debatt om norsk bistand.

Morten Eriksen trekker frem som eksempel på langsiktighet og politikkendring det langvarige forholdet Atlas-alliansens organisasjoner har til sine søsterorganisasjoner i flere land:- Vi bistår med midler og kompetanseoverføring.  Dette setter funksjonshemmede i stand til selv å være endringsagenter i samfunnet de lever i. Det er oppnådd utrolig mye på denne måten, bl.a. i Malawi og Uganda, sier Eriksen.

Fattigdomsbekjempelse er jobb nr 1

Atlas-alliansen er naturlig nok enige i at norsk bistand bør konsentrere seg om fattigdomsbekjempelse. Funksjonshemmede er nederst på rangstigen, og de trenger støtte. Aller helst skal denne støtten komme fra myndighetene i eget land, finansiert av skatteinntekter. Vi skal bidra på veien mot at rettighetene oppfylles også for funksjonshemmede. – Men dette er et langsiktig arbeid hvor vi mener tålmodighet og helhetlige strategier er helt nødvendig. Vi er skeptiske til en del av utfasingstenkningen i bistand som ikke tar inn over seg hvor viktig det er med langsiktige og forutsigbare partnerskap, sier Morten Eriksen.

Les mer om innspillet fra Civita her civitagruppe med oppskrift for bedre bistand 

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 × four =