Har du en funksjonsnedsettelse? Glem skolen, er meldingen i alt for mange fattige land

07 Jul 2015
59 millioner barn går ikke på skole, rundt 19 millioner av dem, ca 1/3 er barn med funksjonsnedsettelser. - Hvis alle barn skal få skolegang, må funksjonshemmede barn med. Da må en være beredt på å ta kostnaden, er den klare meldingen fra en internasjonal ekspertgruppe til toppmøtet Oslo Education Summit 7. juli.

Pressemelding 7. juli 2015
– Denne gangen vil det kanskje være vanskelig for verdens ledere å vri seg unna, sier leder av ekspertgruppen Ann-Marit Sæbønes. Hun viser til at de forrige utviklingsmålene bidro til at mange barn fikk skolegang, men at en stor gruppe ble stående igjen: – Det var alle de utsatte gruppene, de som er gjemt bort, oversett og diskriminert; jenter, barn på flukt, barn med forskjellige funksjonsnedsettelser og foreldreløse. De som av er vanskeligst å nå og vanskeligst å inkludere, forteller hun.

Den norske regjeringen har erkjent at sårbare grupper må med hvis alle barn skal få skolegang. Den internasjonale ekspertgruppen på utdanning og funksjonshemmede som UD har nedsatt teller representanter fra Verdensbanken, DFID (det brititske Norad) Cambridge University, Unicef, og flere sivilsamfunnsorganisasjoner, herunder Atlas-alliansen fra Norge. De har fått i oppdrag å gi anbefalinger til toppmøtet Oslo Summit on Education for Development 6. og 7. juli når det gjelder funksjonshemmede barn – den største enkeltstående gruppen ved siden av barn på flukt som er uten skolegang i dag.

Statistisk usynlige

Det dreier seg om 19 millioner barn, som på grunn av sin funksjonsnedsettelse ikke har noen skole å gå til. De finnes i alle de utsatte gruppene; jenter, fattige, flyktninger og urfolk. I noen land er 90 % av funksjonshemmede utenfor skolesystemet.
Disse estimatene er de fleste enige om. Men det er lite kunnskap om disse barna, som ofte er gjemt og glemt av de fleste. Derfor telles de heller ikke med i statistikker og rapporter. På den måten blir de usynlige når utdanningsplaner utarbeides.
Til tross for det dystre tallene, har det vært liten oppmerksomhet på det og på hvordan myndigheter og organisasjoner kan inkludere dem.

Samfunnsmessig stor gevinst ved inkludering

– Det er ikke bare moralsk forkastelig, men også svært ulønnsomt for land å ekskludere de marginaliserte barna sier Sæbønes. Hun viser til at Verdensbanken har beregnet en kostnad ved ekskludering på inntil 7 % av BNP. Får Funksjonshemmede utdanning, blir de mindre avhengige av hjelp fra andre, og omsorgspersoner i familien kan selv skaffe seg arbeid og inntekt, og en vei ut av fattigdommen, forteller Sæbønes.

Arnt Holte, styreleder i Atlas-alliansen og påtroppende Generalsekretær i Blindeforbundet er enig: – Jeg har møtt funksjonshemmede i veldig mange utviklingsland. Utdanning har alltid utgjort forskjellen på suksess og fiasko. De som får tilgang til utdanning, kan klare seg. De som ikke får tilgang på utdanning kommer alltid til slutt, sier han.

De viktigste anbefalingene fra gruppen er:

Når regjeringer og utviklingsorganisasjoner planlegger og budsjetterer utdanning må funksjonshemmede inkluderes. De kan ikke komme som et tilleggsmoment hvis det er plass.

Det må bli en umiddelbar endring i rapporteringen på utdanning. Det er viktig å kunne vite hvor mange som ikke går på skole og hvor mange som er i utdanning. Barn med funksjonsnedsettelser må bli synlige i statistikker og rapporter.

Kvalitet i lærerutdanningen og undervisningen: Dette er et høyt prioritert tema i den internasjonale utdanningssatsingen, og også viktig for funksjonshemmede barn i skolen. Mange får svært lite læringsutbytte, fordi lærerne ikke er opplært i inkluderende undervisning. Investering i lærerne og lærerutdanningene er en hovedprioritet for å få til inkluderende skole.

Sikre at læremateriell et tilgjengelige for alle grupper funksjonshemmede, f eks synshemmede, utviklingshemmede og hørselshemmede. Det er en unik sjanse å få det til i dagens teknologiske og digital samfunn.

Alle skoler som bygges må være tilgjengelige, også i krisesituasjoner.

Global tjeneste for inkluderende skole

For å få dette til i praksis, foreslår gruppen at det etableres en global tjeneste for inkluderende utdanning. Mandatet bør være å koordinere implementeringen av mål for inkludering av funksjonshemmede i EFA-rammeverket (Education Funding Agency) og i FNs nye utviklingsmål som snart er ferdig.

Sæbønes er forsiktig optimistisk: – Nå må myndigheter og skoleledere gå fra ord til handling. Problemet er erkjent, men det må også settes av midler til det. Og så må det en stor holdningsendring til, å innse at mennesker med funksjonsnedsettelser har ressurser på linje med resten av befolkningen, og at alle vinner på inkludering.

Dokumentet  kan lastes ned her: http://www.osloeducationsummit.no/dokumenter.cfm

Kontakt: Ann-Marit Sæbønes på mob 90402110
Arnt Holte, styreleder i Atlas-alliansen, mob.: 90190732
Morten Eriksen, daglig leder i Atlas-alliansen, mob.: 90162604
Anne Nyeggen, kommunikasjonsansvarlig Atlas-alliansen, 90776232, anne@atlas-alliansen.no

Vedlegg: Deltakere i gruppen og key recommendations
Deltakere I ekspertgruppen:
Ann-Marit Sæbønes
Rosangela Berman Bieler, UNICEF
Nafisa Baboo, Light for the World
Louise Banham, Global Partnership for Education
Nidhi Singal, University of Cambridge
Catherine Howgego, Dfid
Charlotte Vuyiswa McClain-Nhlapo, Verdensbanken
Trine Cecilie Riis-Hansen, Atlas-alliansen
Grant Angus Dansie, Norad (Sekretær)

Key messages from the expert report Towards a Disability Inclusive Education

 • The inclusion of children with disabilities is a moral issue as well as an economic and social issue: the costs of exclusion are significant for both for the individual and for society. Moreover, excluded children will grow up to be adults who are less likely to work, have poorer health outcomes and who are more dependent on their families and on government services.
 • Disability inclusion should be mainstreamed in all policies and plans. Accessibility standards should be implemented and supported by international development cooperation.
 • Currently, 1/3 of the 59 million out of school children are children with disabilities. Planning and budgeting by national governments and development partners needs to include children with disabilities to ensure they are not left further behind.
 • There is an immediate need for inclusive reporting and monitoring, for applying disability specific education indicators as well as a need for systematic collection of disaggregated data on disability, age and gender.
 • To achieve quality disability inclusive education we must :
  o Require minimum standards of accessibility for all schools, including in emergency settings
  o Invest in teacher training that will equip all teachers to respond to diversity in the classroom and disability inclusion in particular.
  o Ensure that learning materials/resources are available in accessible formats and are easily adaptable.
  o Invest in assistive technology and devices for children with disabilities
  o Ensure participation of Disabled People’s Organisations in education planning and monitoring.
 •  To facilitate this ambition, we call for the establishment of a global inclusive education facility. This facility will have the primary mandate of coordinating responses to support the implementation of the disability targets in the EFA Framework and the SDGs thereby ensuring children with disabilities are able to fully benefit from global progress in education development.

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 × 2 =