Hjelpemidler – det 21. århundrets nye medisin?

12 Jun 2018
Norge har inspirert verden på mange felt. Et område vi har mye kompetanse på er hjelpemidler til de i vårt samfunn som trenger det.

Skrevet av Morten Eriksen, publisert i Bistandsaktuelt 11. juni

Den norske hjelpemiddelsentralen er unik, og har siden den begynte å bygge opp et landsdekkende tilbud fra 1970-tallet nå kontorer i hvert fylke. Nå har grunnideene fra den norske hjelpemiddelsentralen også fått en fot innenfor det globale helsesystemet, og det kan være store ting på gang.

Det var under et besøk på hjelpemiddelsentralen hos NAV i Elverum i oktober 2014 at en av Verdens helseorganisasjons (WHO) representanter sa følgende: «Hjelpemidler er det 21. århundrets nye medisin». WHOs utsendinger sa videre til avisen Østlendingen at WHO, ved å lære av den norske modellen og det norske systemet, «…kan bistå andre land til å bygge opp noe av det samme. Det må selvsagt tilpasses de forskjellige landene, men det vi ser og lærer her gir oss et meget verdifullt grunnlag å bygge videre på.»

Pakistan tar tak

Nå ser det ut til at besøket i Elverum i 2014 gir frukter. Den pakistanske avisen The Express Tribune meldte den 25. mai i år at Pakistan nettopp lanserte et større regionalt initiativ for å sikre tilgang til tekniske hjelpemidler for eldre borgere, mennesker som lider av ikke-smittsomme sykdommer og personer med nedsatt funksjonsevne. Dette skjedde under det årlige møtet for WHO i Genève. Pakistan organiserte her et eget seminar som analyserte ulike veier fremover som kan forbedre tilgangen til tekniske hjelpemidler for de som trenger dem. I tillegg til Pakistan, sto også Kina, Italia og Irak bak arrangementet.

Omtrent 90 prosent av mennesker i verden som trenger tekniske hjelpemidler – for eksempel briller, rullatorer eller høreapparater – har ikke tilgang til dette. Disse menneskene befinner seg stort sett i utviklingsland. Hjelpemidler inkluderer elementer som høreapparater, gangrammer, briller, proteser og pille-dispensere.

Etter det gode påvirkningsarbeidet, av blant andre Pakistan, ble WHOs medlemmer enige om et krafttak for å forbedre tilgangen til slike teknologier. WHO ble på det omtalte møtet også bedt om å yte teknisk og kapasitetsbyggende støtte til land i utviklingen av nasjonal teknologipolitikk og -programmer, herunder anskaffelse og finansiering og offentlig regulering.

WHO ble instruert til å yte økt støtte til dette og å utarbeide en global rapport om behov og hvordan få det til, innen 2021. Medlemsstatene blir bedt om å fremme innovasjon på området, og å vurdere muligheten for å etablere regional hjelpemiddelproduksjon, regionale innkjøp og et regionalt forsyningsnett. Dette kan være en måte å redusere prisene på. Til dette bildet hører også nytenkning på importrestriksjoner, toll- og skatteavgifter. For mye utstyr blir liggende og vente på tolldeklarering for lenge, i svært ineffektive byråkratiske system.

Universell utforming viktig

Ifølge tidligere WHO-rapporter trenger 70 millioner mennesker en rullestol, men bare 5-15 prosent har tilgang til en. Høreapparatproduksjonen oppfyller bare 10 prosent av det globale behovet og 200 millioner mennesker med svak syn har ikke tilgang til briller.

En generell norsk erfaring er ellers at vi tidligere har tenkt for mye på medisinske måter å løse utfordringer. Men det er ofte at praktiske problemer oppstår fordi det er et misforhold mellom det personen kan mestre og det omgivelsene krever. En person som ikke kan gå i trapper trenger ikke være funksjonshemmet i et hus uten trapper. Funksjonshemming kan, med andre ord, reduseres ved å bedre personens forutsetninger og ved å senke miljøets krav.

Hjelpemidler kan på mange vis være «medisin», som WHOs representant sa det i møtet med hjelpemiddelsentralen i Elverum. Men universell utforming av omgivelsene rundt oss kan være vel så viktig.

Uansett er det bare å applaudere at verden nå setter hjelpemidler på dagsorden.

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

nineteen − twelve =