Inkluderende arbeidsliv

01 Sep 2017
Morten Eriksen og Trine-Cecillie Riis-Hansen, Atlas-Alliansen

I Aftenposten 19. august skriver Norfundss Kjell Roland og Ola Nafstad om betydningen av næringslivet for å skape utvikling og vekst i fattige land.

Men Norfund løfter ikke det viktigste prinsippet det nå er global enighet om: næringslivet skal bidra til en inkluderende vekst og utvikling i Sør. Dette er kjerneprinsippet i FNs bærekraftsmål.

Norge bruker offentlige midler til å styrke næringslivet for å skape arbeidsplasser og vekst i Sør. Da har vi et særlig ansvar for å gjøre det vi kan for at inkludere de gruppene FN peker særskilt på.

En stor global næringslivsaktør som Telenor har allerede i flere år innsett at funksjonshemmede er en del av samfunnet. De fjerner barrierer for arbeidsdeltakelse. NHOs Ringer i Vannet program har over hundre små og mellomstore medlemsbedrifter som har gode erfaringer med ansettelser av mennesker med ulike funksjonsevner.

Disse kommersielle aktørene klarer det norske bistandsmyndigheter synes blir altfor vanskelig å kreve gjennom næringsinvesteringer.

Hvor er ambisjonene til Norfund på dette feltet, dere som årlig får økte bevilgninger over bistandsbudsjettet?

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

two × three =