Ny rapport: Inkludering i nordisk bistand

04 Dec 2018
Hva kan de nordiske landene gjøre for å sikre at bistanden virkelig inkluderer funksjonshemmede. En ny rapport gir svar.

“Rapporten Leaving No One Behind? A Nordic Movement for change», ser på hvordan Norge, Danmark, Sverige og Finland kan bruke Global Disability Summit, som ble avholdt i London i juli i år, for å styrke implementeringen av FNs bærekraftsmål. Landene sliter med å etterleve bærekraftsmålene og prinsippet som ligger til grunn for dem, nemlig den om at ingen skal utelates, kjent som Leave No One Behind (LNOB).


Last ned rapporten her

2018 har vært et svært spennende år for oss som er opptatt av funksjonshemmedes plass i bistand og utvikling. Etter at Storbritannia i november 2017 annonserte at e skulle arrangere et Global Disability Summit har det skjedd svært mye for å inkludere funksjonshemmede i utvikling. En rekke stater og større og mindre organisasjoner gjort en viktig jobb med å tenke gjennom sin innsats for funksjonshemmede på nytt. En del av resultatet fikk vi se på det nevnte toppmøtet hvor flere titalls stater, multilaterale organisasjoner, bedrifter og andre organisasjoner forpliktet seg til å styrke sin innsats for funksjonshemmede.

Nå som vi har fått alle disse planene og lovnadene er det på tide å se fremover og på hvordan dette skal følges opp i praksis.

Les også vårt innlegg i Bistandsaktuelt

Rapporten inneholder en gjennomgang av satsingen på funksjonshemmede i utviklingspolitikken til Norge, Danmark, Sverige og Finland. Det følger også med ti anbefalinger for inkluderende bistand, samt en vurdering av hvordan de ulike landene ligger an på hvert av de ti punktene.

Ti anbefalinger

Kort oppsummert: Her er våre ti anbefalinger for de nordiske landene.

1 / “De siste skal komme først”: Progressiv universalisme må bli et nytt prinsipp

2 / Finansieringsnivået må være tilstrekkelig

3 / De nordiske landene må være medlem av GLAD

4 / Funksjonshemmedes egne organisasjoner må styrkes

5 / Nordiske erfaringer må deles, inkludert våre erfaringer og praksis på inkluderende samfunnsutvikling – og hvordan ingen skal utelates

6 / Flere midler må øremerkes til forskning og kartlegging om funksjonshemmedes situasjon

7 / Det må være flere tverrgående samarbeid om arbeid med funksjonsnedsettelser i departementer, direktorater og ambassader

8 / Private sektorinvesteringer (og spesielt de som mottar ODA-finansiering), må bidra til at ingen skal utelates

9 / For strenge regler om egenandel bør revideres og tilpasses for å fremme inkludering

10 / De nordiske landene burde i samarbeid arrangere et toppmøte om funksjonsnedsettelser i 2022.

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 + fifteen =