Kjære Erna, gi mer penger til utdanning

20 Jun 2017
Norge må gi mer bistandskroner til utdanning, krever fjorten norske organisasjoner, deriblant Atlas-alliansen, i et åpent brev til statsminister Erna Solberg. Kassen til verdens største fond for grunnskoleutdanning er nesten tom, varsler de.

Brevet er publisert her: Brev til Erna

Kjære Erna Solberg,

Fremtiden til mer enn 800 millioner jenter og gutter står på spill. De risikerer å få en dårligere utdanning eller ingen utdanning i det hele tatt. Dette er fordi kassen til verdens største fond for grunnskoleutdanning er nesten tom. Særlig de mest marginaliserte barna vil rammes hardt.

Fondet – det Globale Partnerskapet for Utdanning (GPE) – har bedt deg om å gi 375 millioner dollar i 2018-2020. I kroneverdi er det omtrent en dobling av det norske bidraget i inneværende periode.

Hvis verden skal klare å oppfylle alles rett til utdanning, må alle rike land bruke 15 prosent av bistanden på utdanning. Det viser den norsk-startede kommisjonen for finansiering av utdanning. Norge gir 10 prosent. Norsk bistand øker hvert år, og en del av økningen bør fortsatt gå til utdanning.

Som statsminister har du gjort Norge ledende for at barn verden over skal få gå på skole. Det medfører et stort ansvar. Vi ber deg vise verden at Norge leder an i å gi barn utdanning og en framtid ved å:

  • Bruke G20-toppmøtet til å love doblet norsk bidrag til GPE i neste treårsperiode, og oppfordre andre land til å ta et lignende krafttak for utdanning.
  • Trappe opp Norges utdanningsbistand til 15 prosent av den totale bistanden innen 2020.

Norge gir også mange andre viktige bidrag til utdanning i verden, utover GPE. Særlig støtter Norge utdanning for barn og unge som er rammet av krig, konflikt og naturkatastrofer. Norge gir også verdifulle bidrag til det sivile samfunn i en tid der sivilsamfunns handlingsrom svekkes rundt om i verden. Vi ber om at økning til GPE og en økning til utdanning ikke går på bekostning av disse viktige bidragene.

Hvis ikke Norge leder an for de millionene av barn og unge som risikerer fremtiden, hvem skal da gjøre det?

Med vennlig hilsen

Steffen Handal, leder, Utdanningsforbundet
Bente Lier, generalsekretær, SOS-barnebyer
Tove R. Wang, generalsekretær, Redd Barna
Kjell Erik Øie, generalsekretær, Plan International Norge
Elizabeth L. Walmann, fungerende generalsekretær, Digni
Tora Aasland, leder, Den norske UNESCO-kommisjonen
Morten Eriksen, daglig leder, Atlas-alliansen
Arnstein Grendahl, generalsekretær, Norges Handikapforbund
Tor-Hugne Olsen, daglig leder, Sex og Politikk
Birgit Philipsen, generalsekretær, ADRA Norge
Inga Marie Nymo Riseth , leder, SAIH
Kristine Storesletten Sødal, fungerende generalsekretær, Strømmestiftelsen
Christine H. Midbøe, daglig leder, Hei Verden
Jimmy Vika, daglig leder, Right to Play Norge

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

one × three =