Kjære Stortingspolitiker

19 Oct 2020
2020 har brakt med seg en pandemi med ekstreme konsekvenser for verdens mest sårbare og fattige. Verdensbanken advarer mot ny fattigdomskrise, hvor 110-150 millioner mennesker kan bli kastet ut i ekstrem fattigdom. 270 millioner mennesker risikerer å ikke ha nok mat i det neste året, ifølge WFP. Dette er en dramatisk økning i fattigdom, sult og ulikhet fra 2019, og vi ser en negativ utvikling for første gang på mange tiår. De mest sårbare blir også samtidig og i økende grad hardt rammet av økt klimakrise. Mange år med iherdig innsats for å redusere fattigdom står i fare for å bli utradert.

Når Stortinget nå skal bli enige om statsbudsjett for 2021, ønsker vi å oppfordre alle til å løfte blikket: Vi må søke kollektive løsninger på felles trusler. Det er ikke et alternativ å bli seg selv nok og å senke ambisjonene i kampen for å bekjempe fattigdom, nød og pandemi. Utviklingen mot å nå FNs bærekraftsmål går feil vei, og det synes både i statistikk og i folks liv. Vi ber norske politikere om å:

  1. Anerkjenne de økte behovene i kjølvannet av pandemien og opprettholde bistanden på et høyt nivå.
  2. Sikre bedre integrering av den langsiktige bistanden og nødhjelpen, med mål om å forebygge kriser og nød.
  3. Ha fokus på de mest sårbare menneskene, de aller fattigste, de som mangler sikkerhetsnett når krisen rammer.

Norge har interesse av en verden med mindre fattigdom, mindre ulikhet, og mindre konflikt. De globale utfordringene henger sammen og pandemien har vist oss alvoret i dette faktum med ny intensitet.

Bistanden, særlig det som kanaliseres gjennom sivilsamfunnsorganisasjoner, er underlagte sterke kontrollrutiner og det er veldig høyt grad av måloppnåelse. Få om noen samfunnssektorer er gjenstand for mer systematisk evaluering, kontroll, rapportering og oppfølging enn bistanden. Bistandsmålet har også sterk støtte i den norske befolkningen (se bla: https://www.fafo.no/images/pub/2020/covid-19-04.pdf).

Vi ser andre land – også ressursrike land – som rammes hardere enn oss selv, både av pandemien og de økonomiske følgene av den. Vi vil se at andre som er vanskeligere stilt vil redusere sine bistandsbudsjetter. En verden i krise har behov for at Norge opprettholder bistandsinnsats på et høyt nivå. Da må vårt svar være å ta ansvar. Fordi vi kan.

Beste hilsen

Jan Egeland, Flyktninghjelpen

Bernt Apeland, Norges Røde Kors

Birgitte Lange, Redd Barna Norge

Dagfinn Høybråten, Kirkens Nødhjelp

Henriette K. Westhrin, Norsk Folkehjelp

Martha Rubiano Skretteberg, Caritas Norge

Morten Eriksen, Atlas-Alliansen

Kari Helene Partapuoli, Plan Norge

Kaj-Martin Georgsen, CARE Norge

Yngve Kristiansen, Regnskogfondet

Jan Thomas Odegard, Utviklingsfondet

Hjalmar Bø, Digni

Tina Sødal, Strømmestiftelsen

Gro Lindstad, FOKUS

Julie Rødje, Spire

Embla R. Mathisen, Changemaker

Lea Mariero, PRESS – Redd Barna Ungdom

Thea Tveter Lysvik, Solidaritetsungdom, Norsk Folkehjelp

URO, Plan Norge

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

10 + eighteen =