Kronprins og utviklingsminister slår et slag for funksjonshemmede i Mosambik

13 Feb 2020
Kronprins Håkon og Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF) deltok i midten av februar ved åpningen av det nye samarbeidet «Together for Inclusion» (TOFI) i Mosambiks hovedstad Maputo. Her investerer Norge midler for å løfte funksjonshemmedes levekår og rettigheter.

Flere av funksjonshemmedes organisasjoner samarbeider nå med noen av de store bistandsorganisasjonene, som Redd Barna, PLAN og Strømmestiftelsen. Målet er at flere aktører skal inkludere funksjonshemmede i sine program og samarbeide om å fremme funksjonshemmedes rettigheter. Med mer enn 1 milliard funksjonshemmede i hele verden, er oppgavene store. På samme tid kan også funksjonshemmede egne organisasjoner lære mye av de store NGO’ene.

  • Vi gleder oss til å følge dette prosjektet gjennom de neste par årene, sier Birgitte Lange, generalsekretær i Redd Barna, Norge. Vi ser frem til å bli bedre på inkluderende utvikling, noe som er helt avgjørende i skolesektoren og for alle unges sjanser i livet.

I Mosambik leder Norges Blindeforbund og deres mosambikiske partner ACAMO samarbeidet, hvor Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO), Redd Barna og Naturvernforbundet også deltar, gjennom sine lokale partnere.

Norge skal over en fireårs periode bruke over 250 millioner kroner via Atlas-alliansen og deres samarbeidspartnere, i et nytt prosjektsamarbeid, Together for Inclusion (TOFI).

  • KrF har brukt regjeringsposisjonen sin godt, sier daglig leder Morten Eriksen i Atlas-alliansen, organisasjonen som koordinerer bistandsarbeidet drevet av norske funksjonshemmedes organisasjoner. Eriksen er svært glad for at andelen norsk bistand som går til prosjekter rettet mot funksjonshemmede nå endelig går opp. Eriksen peker på at arbeidet i Mosambik bidrar til å styrke sivilsamfunnet og menneskerettighetene i landet.

Dette saksfeltet har vært et av utviklingsminister Dag Inge Ulsteins hovedanliggender som statsråd, og han har ved flere anledninger sagt at funksjonshemmede ikke er mennesker med spesielle behov. Dette er mennesker med akkurat de samme behovene som alle andre.

Disse organisasjonene er partnere i «Together for inclusion»-konsortiet:

Norges Blindeforbund
Redd Barna
ADRA (Adventistkirkens globale utviklings- og nødhjelpsorganisasjon)
Strømmestiftelsen
Kirkens Nødhjelp
Signo (en diakonal stiftelse innen Den norske kirke som arbeider blant døve, hørselshemmede og døvblinde)
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
Ryggmargsbrokk- og Hydrocephalusforeningen
Norges Handikapforbund
Naturvernforbundet
Plan International
Norsk Forbund for Utviklingshemmede
KFUK KFUM Global
Atlas-alliansen

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

twelve − 3 =