Kutt med knusende konsekvenser

05 Nov 2015
Det er bistand til de mest sårbare i verden som regjeringen nå vil kutte med 65 prosent. De fattigste er de foreldreløse barna, det er minoriteter, det er jenter og det er funksjonshemmede: Det finnes en milliard funksjonshemmede i verden, det er verdens største minoritet. 80 % av dem bor i fattige land. Der strever mange av dem.

Mange funksjonshemmede får ikke gå på skolen – litt under halvparten av alle barn som i dag står utenfor skolen har en funksjonsnedsettelse; mange får ikke rehabilitering og helsehjelp. Det blir ofte møtt med mistenksomhet og fordommer, og barna blir ofte gjemt bort hjemme. De får ikke lært seg noe, og risikerer å måtte tigge på gata når de blir voksne.

Funksjonshemmedes rettigheter og levekår er blitt fremhevet i den ene store saken etter den andre fra regjeringen: Menneskerettighetsmeldingen sier bl.a. at regjeringen vil prioritere funksjonshemmede i arbeidet med menneskerettighetene og vil involvere og støtte organisasjoner som arbeider med dette; Stortingsmeldingen Utdanning for utvikling løfter funksjonshemmede som en av de gruppene som skal prioriteres i utdanningssatsingen innen både langsiktig bistand og i konflikt; I bistandsbudsjettet har regjeringen lagt opp til å støtte funksjonshemmedes eget rettighetsarbeid som en del av arbeidet med menneskerettigheter. Til tross for dette står vi nå ovenfor et massivt kutt i bistandsarbeidet. Her er noen av konsekvensene:

65 % kutt i bistanden vil kunne bety dette for funksjonshemmede (ikke uttømmende liste):

 • 33 skoleprosjekter rettet mot funksjonshemmede barn og unge står i fare for å legges ned. Blant annet kan noen av de mest sårbare, som barn med døvblindhet miste sitt tilbud om utdanning og opplæring i dagligdagse gjøremål.
 • Barn med nedsatt funksjonsevne  går glipp av at over 5000 lærere i Malawi og Tanzania får opplæring i inkluderende undervisningsmetoder.
 • Mer enn 700 organisasjoner av funksjonshemmede som jobber for å styrke menneskerettighetene risikere å måtte legge ned. Bare i våre fokusland Nepal, Malawi og Uganda representerer våre partnere over 12 millioner funksjonshemmede. Sterke organisasjoner er avgjørende for å kjempe for egne rettigheter og holde myndighetene ansvarlig. Men det tar tid å bygge opp disse organisasjonene, folk er uerfarne og har ofte ikke hatt mye skolegang. Er organisasjonen liten nok, eller ny nok, faller de fort over ende hvis støtten uteblir.
 • 5000 foreldre eller pårørende i Malawi mister informasjon og støtte til hvordan de kan sikre en trygg oppvekst for sine funksjonshemmede barn.
 • Atlas-alliansen har 11 prosjekter rettet mot jobbmuligheter og økonomisk utvikling til funksjonshemmede. Én konsekvenser av bistandskutt er: Over 25.000 funksjonshemmede personer i Uganda, Malawi, Kambodsja og Nepal risikerer å miste tilgang til mikrokreditt og vil dermed ikke få mulighet til å starte små bedrifter eller annet inntektsgivende arbeid.
 • Atlas-alliansen har 16 prosjekter rettet mot bedre helse for funksjonshemmede. Én konsekvens av bistandskuttet er at 200.000 personer i Nepal ikke får tilgang til undersøkelse og behandling av øye-sykdommer. Mange vil være unødvendig blinde, og ha færre muligheter til å bidra til familiens inntekt. 20.000 barn født med ryggmargsbrokk vil ikke få livreddende behandling.

Atlas-alliansens 17 organisasjoner samarbeider med lokale partnere i sør. Mye har skjedd de siste fem årene:

 • 70.000 barn med funksjonshemning har fått tilgang til skole og utdanning.
 • Over 100.000 funksjonshemmede i fattige land har organisert seg i mer enn 700 organisasjoner. De jobber med å utfordre egne myndigheter for å få tilgang til utdanning og helsetjenester og bli inkludert i samfunnet.
 • Over 32.000 funksjonshemmede er fanget opp i programmer i landsbyer og lokalmiljøer, og har fått behandling og hjelp
 • I Uganda, Malawi og Nepal har over 30.000 funksjonshemmede fått tilgang til mikrokreditt. Det betyr at de har fått muligheten til å skaffe seg et levebrød og kanskje forsørge familien sin. Slik blir hjelp til 30.000 hjelp til 100.000 eller mer.
 • Over 80.000 har fått synet tilbake i Nepal gjennom øyeoperasjoner
 • Mer enn 900.000 mennesker har fått undersøkt øynene sine for synsproblemer og øyesykdommer.
 • 24.000 barn med ryggmargsbrokk har fått behandling.

Kontakt:
Morten Eriksen, daglig leder i Atlas-alliansen. morten@atlas-alliansen.no
Arnt Holte, visegeneralsekretær i Norges blindeforbund og styreleder i Atlas-alliansen, arnt.holte@blindeforbundet.no
Lars Ødegaard, styremedlem i Atlas-alliansen, spesialrådgiver i Norges handikapforbund lars.oedegaard@nhf.no
Anne Nyeggen, kommunikasjonsansvarlig i Atlas-alliansen, anne@atlas-alliansen.no, mob.: 90776232
Trine Riis-Hansen, politisk rådgiver, trine@atlas-alliansen.no

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

10 + four =