Landenes myndigheter må selv ta ansvar for en inkluderende utdanning

22 Feb 2016
- Det aller viktigste vi kan gjøre for å få til god utdanning for alle, er å ansvarliggjøre myndighetene i det enkelte land, sier Kristin Clemet.

– Jobben til Utdanningskommisjonen er først og fremst å selge inn budskapet til myndighetene i fattige land om at det lønner seg å satse på utdanning, sa Kristin Clemet under seminar om Bærekraftsmål 4 Kvalitetsutdanning for alle torsdag 18. februar. Seminaret var i regi av Norad og Unesco og inviterte nøkkelaktører og interessert til å lære mer om bakgrunnen for, og innholdet i, utdanningsmålet.

Kristin Clemet fortalte om arbeidet i Utdanningskommisjonen som FNs generalsekretær Bahn Ki Moon har nedsatt for å se på finansieringsløsninger for utdanningssatsingen. Kommisjonen, som støttes av Erna Solberg og regjeringen, er ledet av Gordon Brown, og teller ellers prominente medlemmer som tidligere statsministere fra Australia Julia Gilliard og Helle Thorning Scmidt fra Danmark.

God skatteinngang en forutsetning for å kunne ta ansvar

En naturlig følge av at myndighetene tar ansvar for utdanning av egen befolkning er at de bl.a. må sørge for inntekter. Å hindre kapitalflukt fra multinasjonale selskaper og få på plass skattesystemer er viktige tiltak for å sikre dette, viste Kristin Clemet til.

– Dette er viktige grep som ikke minst vil sørge for en god og inkluderende skole. Det er den totale inntekts- og skatteinngangen som vil gi også funksjonshemmede barn et godt tilbud, sier Morten Eriksen, daglig leder i Atlas-alliansen. Han viser til at funksjonshemmedes organisasjoner i fattige land jobber hardt for å få mere penger til inkludering av funksjonshemmede barn i skolen, men at dette skjer innenfor den svært smale utdanningsrammen som eksisterer. – Vi har besøkt lokale skolemyndigheter på Zanzibar. Atlas-alliansen støtter et inkluderende skoleprosjekt på øya gjennom NFU – Norsk forbund for utviklingshemmede. Myndighetene beklager seg over pengemangel, og forteller at skolefinansieringen i stor grad kom fra innsamlingskampanjer og tidvis skattelegging av bilister for å kjøre på hovedveiene. Å skattelegge de store multinasjonale selskapene som driver turistindustrien eller utvinner naturressurser utenfor øya virket som en vanskelig løsning, forteller Morten Eriksen.

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

11 − 6 =