Ledig stilling som senior programrådgiver

15 Oct 2018
Atlas-alliansen har ledig fast stilling som senior programrådgiver.

Programrådgiveren er del av Atlas-alliansens bistandsfaglige team, og skal sammen med resten av sekretariatet gi råd og veiledning til Atlas-organisasjonene for å sikre høyest mulig standard på prosjektplaner, søknader og rapporter. Programrådgiveren skal jobbe for at Atlas-alliansen i alle ledd er kjent med og imøtekommer krav og retningslinjer som følger med bistandsmidlene. En særlig viktig oppgave i 2019 er utarbeidelse av søknad om ny rammeavtale med Norad for 2020-2024. Utvikling av søknader og resultatrammeverk, resultatmåling og analyse vil derfor være oppgaver som prioriteres i denne perioden.

Arbeidsoppgaver

Følgende arbeidsoppgaver ligger til stillingen:

 • Utvikling og kvalitetssikring av Atlas-alliansens prosjektportefølje.
 • Ansvar for monitorering og evaluering i det løpende bistandsarbeidet, hvor arbeidet med ny rammeavtale med Norad vil bli spesielt viktig.
 • Ansvar for oppfølging av Atlas-alliansens plan- og resultatdatabase, inkludert utarbeidelse/oppdatering av resultatrammeverk og digitalisering av resultatrapportering og analyser.
 • Ansvar for følgeevalueringsprosjektet og andre evalueringstiltak.
 • Vurdering og kvalitetssikring av søknader, prosjektplaner, resultatrammeverk, budsjetter og rapporter
 • Følge opp og støtte Atlas-organisasjonene på en faglig solid og tydelig måte som bidrar til best mulig resultater i prosjektene, god dialog og gode samarbeidsrelasjoner.
 • Jevnlige organisasjonsbesøk til Atlas-organisasjonene i Norge og til partnere ute, med vurdering av implementering av prosjektene, inklusiv økonomiforvaltning og antikorrupsjonsrutiner.
 • Følge faglig utvikling på definerte hovedområder og formidle relevant faglig kunnskap til Atlas-organisasjonene.
 • Utarbeidelse av felles dokumenter og verktøy.
 • Koordinerende ansvar for alliansens arbeid med kjønn og likestilling.

Vi søker deg som fortrinnsvis har:

 • Solid og relevant arbeidserfaring, gjerne med erfaring både fra felt og forvaltning
 • Erfaring med monitorering og evaluering
 • Helst mastergrad innen relevant område
 • Erfaring med Norad, UD, EU og andre donorer vil bli tillagt vekt
 • Analytiske evner
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Erfaring med utvikling av søknader og resultatrammeverk vil vektlegges
 • Tematisk kompetanse innen en eller flere av satsingsområdene for alliansen
 • Arbeidsspråk er både norsk og engelsk

Vi tilbyr:

 • Fast stilling
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Godt arbeidsmiljø med internasjonalt fokus
 • Arbeidsplass tilrettelagt for funksjonshemmede
 • Kontorer med sentral beliggenhet i Oslo
 • Varierte arbeidsoppgaver og selvstendig ansvar

Spørsmål om stillingen kan rettes til programansvarlig Marte Onstad-Svare (970 80 640), eller til daglig leder Morten Eriksen (90 16 26 04).

Søknad på maks én side og CV sendes atlas@atlas-alliansen.no, med kopi til marte.onstad-svare@atlas-alliansen.no.

Søknadsfrist: Snarest og innen 07.11.2018

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

four × 3 =