Ligger sommer bak oss eller foran oss? Sommerhilsen fra daglig leder i Atlas-alliansen

28 Aug 2014
Eller for å stille spørsmålet mer i tråd med en av innlederne på utviklingskonferansen til Kirkens Nødhjelp nå i juni: Når vi ser på fattigdoms-, miljø- og utviklingssituasjonen i verden, med et spesielt fokus på funksjonshemmedes rettigheter, er glasset halvtomt eller halvfullt? Ser vi bare problemer eller ser vi også muligheter og håp?

Atlas-alliansen går inn i feriemodus med muligheter og håp for øye. Og med tillit til at selv om vi kanskje har hatt det beste været – så ligger sommeren faktisk foran oss.

Fra bilde til virkelighet: Mye har gått vår vei det siste året

Det begynte med norsk ratifikasjon av konvensjonen om rettighetene til funksjonshemmede for et år siden, og har fortsatt med bred politisk støtte til våre krav om priroritering av funksjonshemmede i utviklingssamarbeidet. Det er enda med i regjeringserklæringen til Høyre og Fremskrittspartiet.

Vi har fått et inkluderingsprosjekt på plass, som forplikter de humanitære organisasjonene til å inkludere funksjonshemmede i sitt arbeid, og vi ser konkretet spor av våre innspill i ny Stortingsmelding om utdanning og i regjeringens arbeid med nye bærekraftsmål etter 2015, det vil si Post2015-agendaen. Dette er noen av mange gode tegn på at glasset er halvfullt, og at vi skal fylle det videre. Og utfordre regjeringen til å levere!

 

Fra prat til praksis: Handlingsplan og finansiering nå

Vi har hatt god dialog med ny regjering etter valget, og er nå omtalt
og inkludert i mye tekst og mange taler. Men mange av ordene og løftene har blitt sagt og gitt tidligere, nå må regjeringen levere.

Vi har konkret foreslått en handlingsplan for funksjonshemmede i bistanden og at andelen av bistanden til funksjonshemmede igjen må begynne å gå oppover. Den var på 1 % i 2000, men sank til  0,5 % i 2010 og enda lengre ned, til 0,48 % i 2012. FrP har i valgkampen og senere lovet å gå for 5 % av bistandsbudsjettet til funksjonshemmede.

Vi skal gjøre det vi kan for å hjelpe regjeringen fra prat til praksis, og forventer de første endringene i kommende statsbudsjett. Det vil bety økning både for arbeid direkte rettet mot funksjonshemmede – målrettede tiltak – og for inkluderingsarbeid. Vi har store forventninger til første budsjett fra ny regjering.

 

Funksjonshemmede i krise og konflikt

Det brenner i Syria, i Nigeria, i Irak – og i mange andre land. Krig og borgerkrigsliknende tilstander, naturkatastrofer og andre kriser driver mennesker på flukt. Og lemlester mennesker både når de bor hjemme og mens de er på flukt.

Norge svikter når det gjelder ansvaret for verdens flyktninger. Selv om det er påpekt at Norge tar imot mange flyktninger i forhold til folketall, så tar vi imot få i forhold til inntekt per capita. Det har også blitt dokumentert at Norge helst ikke vil ta imot funksjonshemmede flyktninger, fordi det angivelig ikke er kapasitet i kommunene til å ta imot. Da spør vi: Hvordan er kommuneøkonomien i Jordan og Libanon som sammen har tatt imot over en million  flyktninger?  Dette er uholdbart og noe vi vil fortsette å protestere imot.

Men samtidig skal vi nyte sommeren, det håper vi dere også gjør!

Morten Eriksen

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

12 − one =