Lite bistand til funksjonshemmede

18 Jan 2021
Bistandsaktuelt viser til en fersk evaluering av norsk bistand. Her kommer det frem at såkalt inkluderende bistand fortsatt utgjør en sjokkerende liten del av den totale bistanden. "Målsetningen er at bistanden skal være inkluderende. Men inkludering av funksjonshemmede er marginal i alle deler av norsk bistand med unntak av utdanningssektoren", fastslår Annika Nilsson fra NIDS Development Services. Du kan lese mer om rapportern her:

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

sixteen − 10 =