Lite inkludering av funksjonshemmede i krisearbeid

18 May 2016
92 % av verdens humanitære organisasjoner melder at de ikke klarer å inkludere funksjonshemmede i humanitær innsats (undersøkelse fra Handicap International). Den 23. mai starter World Humanitarian Summit i Istanbul. Vi oppfordrer Børge Brende til å slutte seg til «Charter on Inclusion of Persons with Disablities in Humanitarian Action.

 Verdens stater er enige om at ingen skal etterlates – heller ikke i konflikt og humanitære kriser. Men funksjonshemmede rammes særlig hardt i kriser og konflikt. En studie fra 2015 utført av Handicap International viser at 92 % av humanitære aktører ikke klarer å inkludere funksjonshemmede i humanitære innsats  (Handicap International: Disability in Humanitarian Context). Det blir dermed tydelig at vi trenger en større oppmerksomhet på denne gruppen når konflikt og krisene rammer, og vi trenger ledere som går foran og løfter de gruppene som faller utenfor.  

Funksjonshemmede selv må være en del av de lokale løsningene og lokale organisasjoner av funksjonshemmede må involveres både i forebygging og respons. Reel og meningsfull deltakelse betyr å involvere funksjonshemmede på bakken, bygge opp deres humanitære kompetanse  og ikke minst bygge på deres erfaringer og kontekstbaserte kunnskap slik at inkluderingen blir reel. 

Vi oppfordrer  Norge til å slutte seg til «Charter on Inclusion of Persons with Disablities in Humanitarian Action» som funksjonshemmedes bevegelse og andre organisasjoner som arbeider for og med funksjonshemmede har utviklet i forbindelse med Verdens Humanitære Toppmøte og som er sendt alle medlemsstatene i FN. 

Atlas-alliansen ønsker lykke til med deltakelsen på Verdens Humanitære Toppmøte, og håper på en inkluderende slutterklæring  som ivaretar funksjonshemmedes behov og trygghet.

Charter on Inclusion of Persons with Disabilities in Humanitarian Action…

 

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

seven + 4 =