Look to Norway – no more?

04 Mar 2016
Solidaritet eller egeninteresse? Ja takk begge deler! Lars Løvold i Regnskogfondet utfordrer statsråd Børge Brende i forbindelse med debatten om ny norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk. Mens Brende vil velge vekk det som ikke gagner vitale norske interesser, vil Løvold at statsråden står fast på forpliktelsene om å bekjempe de store miljø- og fattigdomsutfordringene verden står overfor. Men er dette virkelig et enten eller? Innlegg fra Morten Eriksen i Dagsavisen 3. mars

Kan man ha Norges vitale interesser for øyet dersom man ikke tar klimatrussel og fattigdom på alvor? Går det an å se for seg en fortsatt fredelig utvikling i vårt lille land uten at vi bidrar til å bekjempe det som driver mennesker på flukt – og som ødelegger enda mer for de som har det vanskeligst fra før, som f.eks funksjonshemmede? Det er ikke mulig å se Norge som en øy i verden. «Alt henger sammen med alt». Vi må derfor holde fast på at norsk solidaritet og engasjement ute også bidrar til å fremme fred og livsmuligheter for oss.

Den anerkjente utviklingsøkonomen professor Jeffrey Sachs, rådgiver til både Kofi Annan og Ban Ki-moon, leverte nylig et sterkt forsvar for nordiske verdier og nordisk solidaritet. Han ber de nordiske landene om «å holde fast ved deres suksesser (den nordiske modellen) og bidra med lederskap, slik at verden kan oppnå de nye bærekraftsmålene». Han peker til den nordiske modellen som eksempel på at moderne kapitalisme kan kombineres med verdighet, rettferdighet, tillit og økologisk bærekraft. Videre peker han på de nordiske landenes vektlegging av både sosial rettferdighet og demokrati som eksempler til etterfølgelse.
Nettopp i en tid med økt internasjonal uro, terrorisme og store flyktningestrømmer gjelder det å holde hodet kaldt og hjertet varmt. Det er av vital norsk interesse at vår solidaritet, våre erfaringer og økonomiske støtte møter marginaliserte menneskers behov der de er. Akutt – og langsiktig.

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

13 − nine =