Mastergradsstipend

13 Oct 2017
Atlas-alliansen utlyser stipend på 25.000,- kr til studenter som skriver masteroppgave om religion, religiøse ledere og funksjonshemmedes rettigheter.

Som en del av våre strategiske satsing på religiøse ledere og funksjonshemmede i utviklingsland, deler Atlas-alliansen ut stipend til studenter som skriver eller planlegger å skrive masteroppgave. For 2017-18 deles det ut ett stipend à kr 25 000,-.

Atlas-alliansen er en stiftelse av organisasjoner av funksjonshemmede og pårørende i Norge som siden 1981 har vært involvert i internasjonalt bistandsarbeid. Vi jobber for å fremme rettighetene og bedre levekårene for funksjonshemmede i fattige land.

Tema for masteroppgaven må være knyttet til temaet ‘religion, religiøse ledere og funksjonshemming’, da spesielt hvordan religiøs praksis og religiøse ledere bidrar til å fremme eller hemme funksjonshemmedes rettigheter og deltakelse i samfunnet. Datagrunnlaget bør være hentet fra et av våre fokusland Malawi, Nepal, Uganda eller Zambia, men oppgaver med et mer regionalt eller globalt fokus vil også bli vurdert.

Stipendet kan brukes til oppgaveskriving, studietur, feltarbeid, forundersøkelser eller liknende.

Atlas-alliansen ønsker eventuelt å bruke masteroppgaven i vårt videre arbeid, samt å samarbeide med studenten om publisering eller annen offentliggjøring av materialet.

Søknaden må inneholde korrekt utfylt søknadsskjema og en kort prosjektbeskrivelse med redegjøring for hva stipendet ønskes brukt til. Søknadsfrist er 15. november 2017.

Alle henvendelser om stipendet, inkludert forespørsel om søknadsskjema, kan sendes til Rune Hjalmar Espeland: rune.espeland@atlas-alliansen.no

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

15 − six =