Meta-evaluering av Atlas-alliansen

29 Mar 2015
Mange gode eksempler på lovendringer for å bedre funksjonshemmedes rettigheter, men ikke like mange spor av endringer i praksis. Selv om funksjonshemmedes organisasjoner er blitt styrket gjennom partnerskapet til Atlas-alliansens organisasjoner, er det er fortsatt behov for langsiktig kompetansebygging. Dette er noen av konklusjonene i meta-evalueringen som NIBR har gjort på oppdrag fra Atlas-alliansen.

Meta-evalueringen av Atlas-alliansens organisasjoner og partnere i Afrika og Asia er basert på 10 evalueringer av organisasjonene i perioden 2013 til 2014. Evalueringen har sett på to hovedmål for Atlas-alliansens arbeid, hhv styrking av funksjonshemmedes organisasjoner og effektivt politisk påvirkningsarbeid.

NIBR har funnet mange eksempler på positiv utvikling på lovgivning og planprosesser som styrker rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne, og som særlig skal gi dem tilgang til skole- og helsetjenester. Det har ikke vært like lett å finne eksempler på at lovendringene også har ført til reelle endringer for funksjonshemmede.

Flere funksjonshemmedes organisasjoner har stor påvirkningskraft og er respekterte aktører innen politisk påvirkning. Mange av organisasjonene er blitt styrket i partnerperioden, særlig når det gjelder økt kapasitet og organisatorisk ledelse og struktur. Imidlertid gjenstår mye også på disse feltene, og kompetansen på ledelse og myndighetsarbeid bør utvikles. Dette viser igjen at det behov for systematisk og langsiktig kapasitetsbygging.

Rapporten kan leses her

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 × three =