Mikrofinans, entrepenørskap og funksjonshemmede: Samarbeid mellom forskere og utøvere

10 Feb 2014
Seminar der formålet er å gi en mulighet til å lære mer om samarbeid mellom forskning og praksis; å lære mer om inkludering av funksjonshemmede i samfunnet generelt og i mikrofinans spesielt.

Mange vil gjerne samarbeide med forskere, men det er vanskelig å finne rimelige og effektive samarbeidsformer som oppleves relevante for både bistandsorganisasjoner og forskere.

Ellers er det høyt på FNs og mange andres agendaer at funksjonshemmede inkluderes bedre i alt samfunnsliv og at de sikres bedre levebrød. Funksjonshemmede utgjør en svært stor befolkningsgruppe og utviklingsmål kan ikke bli nådd uten økt fokus på denne målgruppen

Mer informasjon og påmelding på Bistandstorgets nettsider

Forelesing av Førsteamanuensis Roy Mersland og PhD kandidat Pontus Engstrøm fra Universitetet i Agder, med utgangspunkt i følgende tittel og case:

“Cooperation between practitioners and researchers: The case of Microfinance, Entrepreneurship & Disability in Banco D-MIRO, Ecuador (Misjonsalliansen)”.

Gruppesamtaler og diskusjon om muligheter og begrensninger i forhold til samarbeid mellom forskning og praksis.
Språk: Arrangementet vil holdes på norsk, dersom ikke spesielle behov for engelsk presentasjon meldes i god tid.

Målgruppe:
Norske NGOer involvert i bistandsarbeid, som er nysgjerrige på nyere forskningsfunn og erfaring på feltet inkludering av funksjonshemmede og mikrofinans

Praktisk:
Fristen for påmelding er 11. februar 2014.

Påmelding skjer via Bistandstorgets nettsider