Nepal – Ett år etter jordskjelvet

20 Apr 2016
Ett år har gått siden det ødeleggende jordskjelvet i Nepal i april 2015. Funksjonshemmede ble hardt rammet, og Atlas-alliansens partnere i Nepal har arbeidet på spreng for å hjelpe dem. 25. april arrangerer Nepal-nettverket et seminar for å sette lys på situasjonen i Nepal i dag og veien videre.

Nepal-nettverket inviterer til seminar for å sette lys på situasjonen i Nepal ett år etter jordskjelvet. Norge har hatt et langt og nært samarbeid med Nepal. Landet er ett av seks fokusland for norsk bistand. Det er viktig at Norge fortsetter å bidra til gjenoppbyggingen av Nepal og støtter norske organisasjoner og deres lokale partneres rolle i dette arbeidet.

Seminaret fokuserer på tiden fremover og hvilken rolle Norges regjering, sivilsamfunn og næringslivsaktører bør spille. Dette diskuteres i lys av jordskjelvet og det vi har lært og erfart det siste året. Vi ønsker å vise viktigheten av et nepalsk sivilt samfunn som er rustet til selv å håndtere gjentakende og stadig kraftigere naturkatastrofer, spesielt med tanke på at Nepal er svært sårbart når det gjelder naturkatastrofer.

Spørsmål vi ønsker å diskutere er:

– Nepal som fokusland – hva betyr dette i praksis?
– Hva er status i Nepal ett år etter jordskjelvet, og hva bør prioriteres høyest fremover?
– Hvordan kan norske organisasjoner og deres lokale partnere best legge til rette for overgangen mellom nødhjelp og langsiktig bistand i Nepal?

Program:

12:30 Velkommen v/Kari Helene Partapouli, Utviklingsfondet
12:40 Minnemarkering – ett minutts stillhet
12:45 Tore Hattrem, statssekretær UD
13:15 Gauri Pradhan, tidligere talsperson for National Human Rights Commission i Nepal
13:50 Pause
14:00 Ett år etter jordskjelvet, hva er viktigst framover og hvordan kan Norge bidra?
– Fornybar energi: Tima Lyver Utne, SVP International Hydro, Statkraft.
– Utdanning: Vigdis Halvorsen, Programsjef, Plan Norge
– Norges rolle: Kjell Ingolf Ropstad (KrF)
15:10 Oppsummering og avslutning

15:15 Resident Nepali Association (NRNA) inviterer til minnemarkering utenfor Litteraturhuset. Etterpå inviterer de til middag på restaurant Everest i Hausmannsgate 8K.

Arrangementet er åpent og gratis for alle. Med unntak av den politiske debatten er seminaret på engelsk.

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 − 5 =